Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bart Tommelein

11 resultaten

5-31 Bart Tommelein (Open Vld) 17/2/2011
  ledenwerving door mutualiteiten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-63 Bart Tommelein (Open Vld) 3/3/2011
  de reactie van de regulator op de tarieven van de Brussels Airport Company
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-161 Bart Tommelein (Open Vld) 18/5/2011
  de toename van "transitillegalen" in Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-217 Bart Tommelein (Open Vld) 23/6/2011
  de samenwerking tussen de Beneluxlanden inzake de strijd tegen fiscale fraude
  staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-331 Bart Tommelein (Open Vld) 15/12/2011
  domicilie- en uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-425 Bart Tommelein (Open Vld) 9/2/2012
  de Maestro-functie op de bankkaarten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-449 Bart Tommelein (Open Vld) 1/3/2012
  de manipulatie van onderzoeksresultaten bij OIVO
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-530 Bart Tommelein (Open Vld) 3/5/2012
  de gelijkschakeling van de werknemersstatuten
  minister van Werk
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-613 Bart Tommelein (Open Vld) 27/6/2012
  de aanpak van de uitkeringsfraude
  staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-678 Bart Tommelein (Open Vld) 23/10/2012
  de nakende accijnsverhoging op bier in Frankrijk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-769 Bart Tommelein (Open Vld) 20/12/2012
  het zondagswinkelen in erkende toeristische centra
  minister van Werk
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)