Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Dirk Claes

19 resultaten

5-50 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de slechte werkomstandigheden bij de spoorwegpolitie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-51 Dirk Claes (CD&V) 24/2/2011
  de situatie van 115 000 gepensioneerden die hun pensioen niet meer aan huis uitbetaald krijgen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-502
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1590
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1591
5-120 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de nieuwe regeling voor studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-121 Dirk Claes (CD&V) 5/5/2011
  de ontwikkeling van nieuwe stemcomputers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-197 Dirk Claes (CD&V) 16/6/2011
  de aanhoudende problemen bij de militaire inlichtingendienst
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-358 Dirk Claes (CD&V) 12/1/2012
  de bijdrage van de federale regering voor de nieuwe stemcomputers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-420 Dirk Claes (CD&V) 9/2/2012
  de mogelijke verplichting tot winterbanden
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-433 Dirk Claes (CD&V) 16/2/2012
  het selectief vervangingsbeleid bij ambtenaren
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-469 Dirk Claes (CD&V) 8/3/2012
  de stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-491 Dirk Claes (CD&V) 29/3/2012
  de dreigende staking van de luchtvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-529 Dirk Claes (CD&V) 3/5/2012
  de agressieve en illegale verkooppraktijken
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-641 Dirk Claes (CD&V) 5/7/2012
  de strengere controle op de algemene rookregeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-690 Dirk Claes (CD&V) 25/10/2012
  de wettelijke verankering van de intergemeentelijke samenwerking bij het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-745 Dirk Claes (CD&V) 12/12/2012
  de alcoholtesters in cafs tijdens de eindejaarsperiode
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-785 Dirk Claes (CD&V) 10/1/2013
  de einddatum van een mandaat van politieraadslid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2865
5-799 Dirk Claes (CD&V) 17/1/2013
  het sociaal overleg binnen de ambtenarij
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-814 Dirk Claes (CD&V) 24/1/2013
  de schrapping van een aantal zitdagen voor het invullen van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-1023 Dirk Claes (CD&V) 30/5/2013
  de misleidende reclame voor het invullen van de belastingbrief door bedrijven en zelfstandigen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1390 Dirk Claes (CD&V) 27/3/2014
  het schrappen van populaire piekuurtreinen in Vlaams-Brabant
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)