Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Richard Miller

36 resultaten

5-58 Richard Miller (MR) 24/2/2011
  het advies van het departement Buitenlandse Zaken bij het bestuderen van het contract voor de uitvoer van wapens naar LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-78 Richard Miller (MR) 24/3/2011
  de gevolgen van een afschaffing van de verplichte toediening van het poliovaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-152 Richard Miller (MR) 18/5/2011
  de niet-goedkeuring door de Franstaligen van het verslag dat aan de VN is voorgelegd
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-260 Richard Miller (MR) 14/7/2011
  de Belgische onderdanen die door IsraŽl werden vastgehouden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-272 Richard Miller (MR) 10/11/2011
  de mond- en tandgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-372 Richard Miller (MR) 18/1/2012
  de alarmerende situatie van de Moslimexecutieve in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-386 Richard Miller (MR) 26/1/2012
  de bescherming van Belgische onderdanen die in Nigeria wonen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-411 Richard Miller (MR) 9/2/2012
  de gevolgen voor BelgiŽ van het niet omzetten van de Europese wapenrichtlijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-448 Richard Miller (MR) 1/3/2012
  het mogelijke inzagerecht van de Europese Unie in de Griekse wapenaankopen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-477 Richard Miller (MR) 29/3/2012
  het radicaal islamisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-497 Richard Miller (MR) 19/4/2012
  het onderzoek naar corruptiefeiten bij de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-532 Richard Miller (MR) 3/5/2012
  de humanitaire toestand in SyriŽ
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-567 Richard Miller (MR) 31/5/2012
  de hervorming van de tax shelter-regeling ten voordele van het cinematografische werk
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-600 Richard Miller (MR) 14/6/2012
  het hervormingsproject van de Schengenruimte
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-656 Richard Miller (MR) 12/7/2012
  de recente politieke ontwikkelingen in de Arabische wereld, in het bijzonder in Egypte en LibiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-691 Richard Miller (MR) 25/10/2012
  het akkoord van de Europese Commissie inzake de heffing op financiŽle transacties
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-747 Richard Miller (MR) 12/12/2012
  de hervorming van het federale wetenschapsbeleid
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-807 Richard Miller (MR) 24/1/2013
  de gezamenlijke verklaring over gerechtelijke samenwerking tussen Turkije en BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-838 Richard Miller (MR) 6/2/2013
  de situatie waarin de civiele werknemers van de SHAPE zich bevinden
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-862 Richard Miller (MR) 21/2/2013
  de religieuze en filosofische groeperingen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-895 Richard Miller (MR) 13/3/2013
  de Belgische onderdanen die in SyriŽ vechten en het Plan Radicalisme
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-974 Richard Miller (MR) 2/5/2013
  de controle over de verkoop van militaire uitrusting door het leger
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-990 Richard Miller (MR) 16/5/2013
  de asbestslachtoffers in de buurt van Harmignies
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1013 Richard Miller (MR) 30/5/2013
  de opheffing van het wapenembargo tegen SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1044 Richard Miller (MR) 12/6/2013
  de sluiting van de openbare omroep in Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1086 Richard Miller (MR) 4/7/2013
  de wet betreffende het kunstenaarsstatuut
  minister van Werk
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1142 Richard Miller (MR) 7/11/2013
  het weer opduiken van poliomyelitis in Europa
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1182 Richard Miller (MR) 21/11/2013
  de strijd tegen de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1221 Richard Miller (MR) 12/12/2013
  de weigering van OekraÔne om het Partnerschapsakkoord te ondertekenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1245 Richard Miller (MR) 9/1/2014
  de Belgische steun aan de militaire operatie Sangaris
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1294 Richard Miller (MR) 6/2/2014
  de psychomedische begeleiding van en de clitorisreconstructie bij vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminkingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1317 Richard Miller (MR) 13/2/2014
  het stopzetten van het fusieproject van de federale wetenschappelijke instellingen
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
5-1330 Richard Miller (MR) 20/2/2014
  het transportplan 2014-2017 van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1340 Richard Miller (MR) 27/2/2014
  het bedrijf Royal Doctors
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1373 Richard Miller (MR) 20/3/2014
  het mislukken van de oprichting van een Europese strijdmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1405 Richard Miller (MR) 3/4/2014
  de top Europese Unie - Afrika
  eerste minister
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)