Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bart Laeremans

53 resultaten

5-13 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de toestand in de gevangenis van Vorst en het gebrek aan gevangeniscapaciteit in Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-42
5-16 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/1/2011
  de onmiddellijke vrijlating van op heterdaad betrapte koperdieven
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-64 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/3/2011
  de vrijlating van minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-90 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/3/2011
  de reis van Prins Laurent naar Congo
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-109 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/4/2011
  de opheffing van de Franse Gemeenschap en de poging van WalloniŽ om Brussel in te lijven in een francofone federatie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-123 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/5/2011
  het onderzoek naar de relschoppers in Hofstade en de toepassing van het snelrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-160 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/5/2011
  de aanwezigheid van vreemdelingen in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-166 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/5/2011
  de beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot "Fťdťration Wallonie-Bruxelles
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-209 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/6/2011
  de onveilige situatie in Sint-Jans-Molenbeek
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-267 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/7/2011
  het door Luc Van den Bossche gevraagde jaarloon
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-284 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 17/11/2011
  de metropolitie in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-328 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 15/12/2011
  het bloedbad in Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-345 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/12/2011
  de organisatie Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2011 (handelingen 5-41)
5-393 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 26/1/2012
  de benoeming van een magistraat in zijn beleidscel
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-422 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/2/2012
  de poging de anticorruptiecel van De Nolf te saboteren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-447 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 1/3/2012
  de "overdracht" van de usurperende bevoegdheden aan de deelstaten
  eerste minister
  beantwoord op 8/3/2012 (handelingen 5-50)
5-472 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 22/3/2012
  de aanslag op een moskee in Anderlecht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-500 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/4/2012
  de gevangenis van Vorst
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-548 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/5/2012
  de hervorming van het gerechtelijk landschap en de bijzondere structuur in Henegouwen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-560 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/5/2012
  de derving van inkomsten ingevolge het niet innen van de procedurekosten voor de Raad van State
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-572 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/5/2012
  de uitlatingen van minister-president Peeters over het treuzelen van de federale overheid in verband met de bevoegdheidsoverdrachten in het kader van de zesde staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-609 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/6/2012
  de uitspraken van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in Terzake
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-637 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 5/7/2012
  de mogelijke uitbreiding van de Salduz-wet naar alle verhoren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-665 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 19/7/2012
  de lamentabele toestand van het Brusselse justitiepaleis
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-726 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 29/11/2012
  de ophefmakende ontsnapping uit Sint-Gillis
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-737 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/12/2012
  het zwakke vervolgingsbeleid inzake schijnhuwelijken in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-764 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/12/2012
  de uithaal naar de vele misbruiken in het pro-Deosysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-782 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 10/1/2013
  de kerstboodschap van Albert II
  eerste minister
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-813 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 24/1/2013
  de resultaten van het overleg met de deelstaten over de verdere uitvoering van de staatshervorming
  eerste minister
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-829 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 31/1/2013
  de recidive van de Koning naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak voor de gestelde lichamen
  eerste minister
  vraag onontvankelijk
5-873 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de crisis bij het Antwerpse openbaar ministerie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-903 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 14/3/2013
  de nieuwe omzendbrief met betrekking tot elektronisch toezicht als strafuitvoeringsmodaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-932 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/3/2013
  het talmen van Justitie in het dossier van een Brusselse terrorist
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-962 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 25/4/2013
  de beveiliging van religieuze leiders en de vrijwaring van de vrije meningsuiting
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-977 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 2/5/2013
  de stopzetting van de terugbetaling van een levensreddend medicijn
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1004 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de werking van de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1022 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/5/2013
  de radicalisering in Marokkaanse kringen en de toegenomen kans op aanslagen in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1061 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/6/2013
  het nieuwe uitstel van de kaderuitbreiding van het hof van beroep van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1081 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 4/7/2013
  de gevolgen van het KPMG-rapport inzake de werklastmeting in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1106 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 18/7/2013
  de werklastmeting voor het arrondissement Brussel
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1154 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 7/11/2013
  de berichten dat koning Albert extra middelen aan de regering zou hebben gevraagd
  eerste minister
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1196 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 28/11/2013
  de afwending van federale overheidsmiddelen voor incivieke doeleinden
  eerste minister
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1220 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 12/12/2013
  het plan inzake de huisartsenwachtdiensten en de Brusselse situatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1242 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  het negeren van de scheiding der machten door de fundamentalistische AKP-regering in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1258 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 16/1/2014
  het stilzitten van het parket van Charleroi inzake een notoire gangsterbende
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1284 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 30/1/2014
  de ontluisterende oproep die hij tot de Brusselse Vlamingen heeft gericht
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag ingetrokken
5-1307 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/2/2014
  de bijkomende concentratie van lawaaihinder boven de Noordrand
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1308 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 6/2/2014
  de vraag of de uitspraken van de vicepremier aangaande de Kamerverkiezingen overeenstemmen met de regeringsstandpunten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1312 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 13/2/2014
  de actiedreiging bij het personeel van de MIVB in het kader van het falend justitiebeleid ten aanzien van geweld tegen het MIVB-personeel
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1348 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/2/2014
  de ernstige lacunes in de Expo 14-18
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1374 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 20/3/2014
  de traagheid en laksheid van Justitie in moorddossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1385 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 27/3/2014
  het dossier van de zes politieke moorden die toegeschreven zijn aan Abdelkader Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1399 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 3/4/2014
  de noodkreet van de vijf procureurs-generaal over het tekort aan capaciteit bij politie en parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)