Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Bert Anciaux

64 resultaten

5-17 Bert Anciaux (sp.a) 27/1/2011
  de controversiŽle regeldrift van Sabam
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-39 Bert Anciaux (sp.a) 17/2/2011
  het interprofessioneel akkoord en het onderzoek rond de automatische indexaanpassing
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-53 Bert Anciaux (sp.a) 24/2/2011
  de betutteling van Europa op het vlak van de controle op de energieprijzen
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-74 Bert Anciaux (sp.a) 3/3/2011
  de moordpartijen door LibiŽ in opdracht van de Europese Unie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-92 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  het negatieve rapport van de federale ombudsmannen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-95 Bert Anciaux (sp.a) 31/3/2011
  de uitspraken van de voorzitter van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-517
5-104 Bert Anciaux (sp.a) 7/4/2011
  de verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-131 Bert Anciaux (sp.a) 5/5/2011
  het weglopen van kinderen en jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-144 Bert Anciaux (sp.a) 12/5/2011
  de wet-Lejeune
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-153 Bert Anciaux (sp.a) 18/5/2011
  de lagere kost van de ziekteverzekering voor Brusselaars
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-210 Bert Anciaux (sp.a) 16/6/2011
  de malaise bij de inlichtingendiensten van het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-221 Bert Anciaux (sp.a) 23/6/2011
  de uitbreiding van de gesloten instelling voor jeugddelinquenten van Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-236 Bert Anciaux (sp.a) 30/6/2011
  de onmacht om crisissen doeltreffend aan te pakken bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-242 Bert Anciaux (sp.a) 7/7/2011
  het recordaantal verkeersdoden in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-270 Bert Anciaux (sp.a) 10/11/2011
  de Iraanse atoomplannen en een dreigende internationale militaire interventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-295 Bert Anciaux (sp.a) 17/11/2011
  het falende federale drugbeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-307 Bert Anciaux (sp.a) 24/11/2011
  de hoge tarieven voor het gebruik van mobiel internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-325 Bert Anciaux (sp.a) 1/12/2011
  de inbeslagname van een grote hoeveelheid illegale wapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2011 (handelingen 5-37)
5-341 Bert Anciaux (sp.a) 15/12/2011
  de betrouwbaarheid van de Congolese verkiezingsuitslag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-352 Bert Anciaux (sp.a) 12/1/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-371 Bert Anciaux (sp.a) 18/1/2012
  de strijd tegen hartfalen bij jonge sporters
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-389 Bert Anciaux (sp.a) 26/1/2012
  een verlaging van de leeftijd voor toepassing van gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-414 Bert Anciaux (sp.a) 9/2/2012
  het beleid ten aanzien van SyriŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 9/2/2012 (handelingen 5-47)
5-441 Bert Anciaux (sp.a) 1/3/2012
  het actieplan tegen de illegale wapenhandel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-494 Bert Anciaux (sp.a) 19/4/2012
  de weigering van IsraŽl om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-510 Bert Anciaux (sp.a) 26/4/2012
  de spectaculaire toename van het aantal gedwongen opnames in de psychiatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-552 Bert Anciaux (sp.a) 24/5/2012
  de effecten van de recente NAVO-top op de aanwezigheid van kernwapens in Kleine Brogel
  eerste minister
  beantwoord op 24/5/2012 (handelingen 5-60)
5-565 Bert Anciaux (sp.a) 30/5/2012
  twee rechtszaken met betrekking tot discriminatie bij het belasten van financiŽle producten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-597 Bert Anciaux (sp.a) 13/6/2012
  een mogelijke vermenging van uitvoerende en rechterlijke macht naar aanleiding van publieke verklaringen over de schuld van en de straffen voor een beklaagde in de zaak Sharia4Belgium
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-616 Bert Anciaux (sp.a) 27/6/2012
  de vastlegging van heldere criteria voor de werklastmeting binnen de rechtbanken en de parketten van Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-684 Bert Anciaux (sp.a) 24/10/2012
  de NAVO-oefening Steadfast Noon
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-700 Bert Anciaux (sp.a) 8/11/2012
  de gigantische prijsverschillen voor een ziekenhuisverblijf
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-748 Bert Anciaux (sp.a) 13/12/2012
  de fiscale controle van kleine verenigingen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-762 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  het publieke debat met betrekking tot de pro-Deoadvocaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-763 Bert Anciaux (sp.a) 20/12/2012
  een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-789 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2013
  de publieke uitspraken van een procureur
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2013 (handelingen 5-88)
5-806 Bert Anciaux (sp.a) 24/1/2013
  de toekomst van de internationale verbinding Brussel - Antwerpen - Amsterdam
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-839 Bert Anciaux (sp.a) 7/2/2013
  de hulp van BelgiŽ aan de CIA bij de uitvoering van het detentieprogramma en harde ondervragingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-854 Bert Anciaux (sp.a) 21/2/2013
  de beveiliging van de Nationale Luchthaven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-870 Bert Anciaux (sp.a) 28/2/2013
  de opdracht van een procureur-generaal om een onderzoek te voeren ten aanzien van een procureur des Konings van een gerechtelijk arrondissement dat onder zijn bevoegdheid ressorteert
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-899 Bert Anciaux (sp.a) 14/3/2013
  de gevaren verbonden aan de zending van een erg beperkt contingent militairen naar Mali
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/3/2013 (handelingen 5-95)
5-910 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2013
  de plannen om het aantal ambtenaren te verminderen
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-941 Bert Anciaux (sp.a) 18/4/2013
  het wapenembargo tegen SyriŽ en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict
  eerste minister
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-969 Bert Anciaux (sp.a) 2/5/2013
  de terugbetaling van peperdure, uitzonderlijke maar levensnoodzakelijke medicijnen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-983 Bert Anciaux (sp.a) 15/5/2013
  een mogelijk pervers effect van een verhoging van het vakantiegeld voor sommige gepensioneerden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-998 Bert Anciaux (sp.a) 23/5/2013
  de turbulenties in het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2013 (handelingen 5-104)
5-1027 Bert Anciaux (sp.a) 6/6/2013
  de toepassing en monitoring van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 6/6/2013 (handelingen 5-106)
5-1060 Bert Anciaux (sp.a) 20/6/2013
  de verbranding van dossiers uit het onderzoek naar de Bende Van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1087 Bert Anciaux (sp.a) 4/7/2013
  een mogelijk gevaar voor verspreiding van het MERS-coronavirus via pelgrimstochten naar Mekka
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1117 Bert Anciaux (sp.a) 9/10/2013
  de mogelijke modernisering van de kernwapens in BelgiŽ
  eerste minister
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1147 Bert Anciaux (sp.a) 7/11/2013
  het bezoek van de minister aan de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1163 Bert Anciaux (sp.a) 14/11/2013
  het succesvolle beleid in Zweden aangaande de daling van het aantal gevangenissen en gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1171 Bert Anciaux (sp.a) 21/11/2013
  de vraag om euthanasie voor een geÔnterneerde
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1187 Bert Anciaux (sp.a) 28/11/2013
  de recente uitspraken van de gouverneur van de Nationale Bank
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)
5-1205 Bert Anciaux (sp.a) 5/12/2013
  de toenemende onverdraagzaamheid tegenover veroordeelden en geÔnterneerden en het volkomen gemis aan mededogen door Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1233 Bert Anciaux (sp.a) 7/1/2014
  de noodkreet van de audiovisuele sector in verband met de tax shelter
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1260 Bert Anciaux (sp.a) 16/1/2014
  de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1269 Bert Anciaux (sp.a) 23/1/2014
  het toezicht op het deontologisch handelen van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1295 Bert Anciaux (sp.a) 6/2/2014
  de opvolgingsaudit van het Rekenhof betreffende de onbetaalde boetes
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1296 Bert Anciaux (sp.a) 6/2/2014
  de kosten van een rechtsgang van Defensie wegens een minimaal schadegeval
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1324 Bert Anciaux (sp.a) 20/2/2014
  de verkwisting door overconsumptie binnen de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)
5-1370 Bert Anciaux (sp.a) 20/3/2014
  het uitstellen van de erkenning van de moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1381 Bert Anciaux (sp.a) 26/3/2014
  de oplevering van het forensisch psychiatrisch centrum te Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1395 Bert Anciaux (sp.a) 3/4/2014
  de leiding van het Koninklijk Legermuseum
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/4/2014 (handelingen 5-148)