Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Armand De Decker

4 resultaten

5-438 Armand De Decker (MR) 16/2/2012
  de overdreven en contraproductieve voorwaardelijkheid bij het toekennen van de laatste lening van de Europese Centrale Bank aan Griekenland
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-803 Armand De Decker (MR) 23/1/2013
  de veiligheid van dokter Denis Mukwege in Bukavu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-888 Armand De Decker (MR) 7/3/2013
  het personeelsbestand en de middelen van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2013 (handelingen 5-94)
5-1192 Armand De Decker (MR) 28/11/2013
  de International Support Mission for the Central African Republic
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 28/11/2013 (handelingen 5-128)