Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Mieke Vogels

23 resultaten

5-66 Mieke Vogels (Groen!) 3/3/2011
  de aangekondigde vrijwillige verhoging van de voorschotfactuur voor gas voor de klanten van Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-119 Mieke Vogels (Groen!) 5/5/2011
  het strenge optreden van de voedselinspectie en de gevolgen voor gratis voedselbedeling voor kansarmen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-163 Mieke Vogels (Groen!) 19/5/2011
  het Roemeense meisje dat in Charleroi op straat werd teruggevonden
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag onontvankelijk
5-174 Mieke Vogels (Groen!) 26/5/2011
  de rapporten van het federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over de alternatieve geneeswijzen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-186 Mieke Vogels (Groen!) 9/6/2011
  het uitblijven van een nieuw interprofessioneel akkoord met de social-profitsector
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-297 Mieke Vogels (Groen!) 24/11/2011
  de invloed van de vertegenwoordigers van de voedingsindustrie op de besluitvorming van de Hoge Gezondheidsraad
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-395 Mieke Vogels (Groen) 26/1/2012
  de jobs van korte duur voor jonge en langdurig werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-455 Mieke Vogels (Groen) 1/3/2012
  de fiscale aftrek van golfabonnementen en andere lidgelden door bedrijven
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-578 Mieke Vogels (Groen) 31/5/2012
  het Unicef-rapport inzake kinderarmoede in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-604 Mieke Vogels (Groen) 14/6/2012
  de besparingen in de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-621 Mieke Vogels (Groen) 28/6/2012
  het voorstel om de band tussen anciŽnniteit en verloning door te knippen
  minister van Werk
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-674 Mieke Vogels (Groen) 18/10/2012
  de nieuwe stijgende armoedecijfers bekend gemaakt naar aanleiding van de internationale dag van verzet tegen de armoede
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-734 Mieke Vogels (Groen) 6/12/2012
  het falend activeringsbeleid en de toenemende werkloosheid, onder meer bij de jeugd
  minister van Werk
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-843 Mieke Vogels (Groen) 7/2/2013
  de neonicotinoÔden en de bijensterfte
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-923 Mieke Vogels (Groen) 28/3/2013
  de betaalbaarheid van de gezondheidszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-1020 Mieke Vogels (Groen) 30/5/2013
  het jaarlijks rapport van de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de doelstelling Europa 2020
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1062 Mieke Vogels (Groen) 20/6/2013
  het bekendmaken van kwaliteitsgegevens van ziekenhuizen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1149 Mieke Vogels (Groen) 7/11/2013
  de effecten van de versnelde afbouw van de werkloosheidsuitkeringen ťťn jaar na de invoering van deze maatregel
  minister van Werk
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1177 Mieke Vogels (Groen) 21/11/2013
  het inzetten van zelfstandige verpleegkundigen in ouderenvoorzieningen en voorzieningen voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1217 Mieke Vogels (Groen) 12/12/2013
  het niet uitvoeren van het regeerakkoord met betrekking tot het gelijkstellen van de aftrek van de woonbonus op de fictieve belastingschaal van 45 %
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1238 Mieke Vogels (Groen) 9/1/2014
  het gewijzigde fiscaal regime voor zelfstandige kinderopvang
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1266 Mieke Vogels (Groen) 23/1/2014
  het ontwerpbesluit dat dringende medische hulp koppelt aan het verblijf in een terugkeercentrum
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1327 Mieke Vogels (Groen) 20/2/2014
  een proefproject rond een volwaardig statuut voor onthaalouders
  minister van Werk
  beantwoord op 20/2/2014 (handelingen 5-141)