Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Vanessa Matz

13 resultaten

4-244 Vanessa Matz (cdH) 24/4/2008
  het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot uitvoering van de de wet betreffende civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-279 Vanessa Matz (cdH) 8/5/2008
  de aankondiging van stakingen door het vakbondsfront van de politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-312 Vanessa Matz (cdH) 22/5/2008
  de omzendbrief betreffende regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-343 Vanessa Matz (cdH) 5/6/2008
  het arrest van het Grondwettelijk Hof van 27 mei 2008 dat enkele bepalingen uit de vreemdelingenwet vernietigt
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-379 Vanessa Matz (cdH) 26/6/2008
  de stijging van het aantal verkeersdoden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-440 Vanessa Matz (cdH) 5/11/2008
  het gebruik van waarden of-aandelen voor betalingen bij een handelaar
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-662 Vanessa Matz (cdH) 5/3/2009
  het wetsontwerp-"Kaupthing" en de bankdepositogarantie voor de klanten van Kaupthing Belgium
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-707 Vanessa Matz (cdH) 26/3/2009
  de financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-716 Vanessa Matz (cdH) 2/4/2009
  de nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-770 Vanessa Matz (cdH) 7/5/2009
  de strijd tegen namaak
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-892 Vanessa Matz (cdH) 15/10/2009
  de verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-902 Vanessa Matz (cdH) 22/10/2009
  de controle op de verkoop van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-967 Vanessa Matz (cdH) 3/12/2009
  de KUL-norm en de federale dotaties voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)