Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Els Van Hoof

5 resultaten

4-337 Els Van Hoof (CD&V N-VA) 5/6/2008
  het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-989 Els Van Hoof (CD&V) 10/12/2009
  het bespreken van de situatie van Excelsior Moeskroen in het betrokken paritair comité
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-993 Els Van Hoof (CD&V) 17/12/2009
  het Nationaal Actieplan inzake de strijd tegen Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
4-1146 Els Van Hoof (CD&V) 11/3/2010
  de nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1159 Els Van Hoof (CD&V) 18/3/2010
  het verwerpen van het investeringsakkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)