Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Helga Stevens

20 resultaten

4-74 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/1/2008
  de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-123 Helga Stevens (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-167 Helga Stevens (CD&V N-VA) 28/2/2008
  de financiŽle steun aan Bulgarije in het kader van de weeshuizenproblematiek
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-214 Helga Stevens (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de toegankelijkheid van treinen voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-277 Helga Stevens (CD&V N-VA) 8/5/2008
  het gemotiveerd advies van de Europese Commissie om de wettelijke verschillen inzake hospitalisatieverzekeringen tussen ziekenfondsen en private verzekeringsmaatschappijen weg te werken
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-325 Helga Stevens (CD&V N-VA) 29/5/2008
  de werking van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-385 Helga Stevens (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de federale inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen en personen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-428 Helga Stevens (Onafhankelijke) 23/10/2008
  de ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-500 Helga Stevens (Onafhankelijke) 2/12/2008
  de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-578 Helga Stevens (Onafhankelijke) 22/1/2009
  de mensenrechtensituatie in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-610 Helga Stevens (Onafhankelijke) 5/2/2009
  de gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Justitie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-699 Helga Stevens (Onafhankelijke) 19/3/2009
  de toegankelijkheid van het spoorverkeer voor personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-751 Helga Stevens (Onafhankelijke) 30/4/2009
  het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-790 Helga Stevens (Onafhankelijke) 28/5/2009
  het gebrek aan redelijke aanpassingen voor voorzitters en bijzitters met een beperking in stembureaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-811 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/6/2009
  de terugbetaling van een tweede cochleair implantaat
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-966
4-878 Helga Stevens (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de mensenrechten in Rusland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-1013 Helga Stevens (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de uitbreiding van de preventiecampagne over CO-vergiftiging naar de dovengemeenschap
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1059 Helga Stevens (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1139 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/3/2010
  de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1172 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de federale tussenkomsten ten gunste van personen met een arbeidshandicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)