Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nele Lijnen

16 resultaten

4-45 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap die vakantiewerk doen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-98 Nele Lijnen (Open Vld) 23/1/2008
  het systeem van de progressieve werkhervatting
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-121 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsfraude in het kader van rijexamens
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-333 Nele Lijnen (Open Vld) 3/6/2008
  geluidshinder afkomstig van militaire oefenvluchten boven de Kempen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-404 Nele Lijnen (Open Vld) 9/7/2008
  het beperken van studentenarbeid tot de zomermaanden
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-527 Nele Lijnen (Open Vld) 11/12/2008
  haar voorstel om een vlottende verlofdag in te lassen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-713 Nele Lijnen (Open Vld) 1/4/2009
  het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-857 Nele Lijnen (Open Vld) 6/7/2009
  het initiatief van een vakbond ten aanzien van werkgevers die geen allochtone werknemers willen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-869 Nele Lijnen (Open Vld) 16/7/2009
  het opschorten van het sociaal overleg over de modernisering van de wetgeving op de uitzendarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-911 Nele Lijnen (Open Vld) 27/10/2009
  de misbruiken met dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-932 Nele Lijnen (Open Vld) 12/11/2009
  de invoering van de pensioenportefeuille
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-956 Nele Lijnen (Open Vld) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-998 Nele Lijnen (Open Vld) 17/12/2009
  de begrippen 'gevaar voor de openbare orde' en 'fraude' in het kader van de regularisatiecriteria
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1097 Nele Lijnen (Open Vld) 11/2/2010
  het groenboek pensioenen of de toestand van de Belgische pensioenen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1106 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2010
  de mogelijkheden van Dimona re-engineering voor het berekenen van studentenarbeid op basis van uren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1164 Nele Lijnen (Open Vld) 18/3/2010
  het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)