Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Margriet Hermans

14 resultaten

4-5 Margriet Hermans (Open Vld) 24/10/2007
  de terugbetaling van bariatrische ingrepen bij een BMI van 40
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-22 Margriet Hermans (Open Vld) 20/11/2007
  de situatie en de groepsverkrachtingen in het oosten van Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-46 Margriet Hermans (Open Vld) 10/12/2007
  de werkdruk van studenten geneeskunde en verpleegkunde op stage
  minister van Werk
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-72 Margriet Hermans (Open Vld) 10/1/2008
  schuldkwijtschelding in ruil voor het behoud van oerwoud
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-83 Margriet Hermans (Open Vld) 16/1/2008
  recente kritische rapporten over biobrandstoffen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
4-160 Margriet Hermans (Open Vld) 21/2/2008
  gewelddaden en aanrandingen in de asielcentra
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-212 Margriet Hermans (Open Vld) 9/4/2008
  de bescherming van de slachtoffers van de genocide in Rwanda
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-292 Margriet Hermans (Open Vld) 14/5/2008
  hulp in het kader van de aardbeving in China
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-318 Margriet Hermans (Open Vld) 28/5/2008
  het uitblijven van uitvoerende bepalingen van de wet ter uitbreiding van de tax-shelterregeling naar jeugdprogramma's
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-380 Margriet Hermans (Open Vld) 26/6/2008
  de evaluatie van de situatie in de Bulgaarse weeshuizen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-483 Margriet Hermans (Open Vld) 25/11/2008
  de ongeoorloofde achterstand in de uitbetaling van de voorschotten voor het derde luik/bovennorm
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-575 Margriet Hermans (Open Vld) 15/1/2009
  het fiscale voordeel voor zonnepanelen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  minister van Klimaat en Energie
  staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-595 Margriet Hermans (Open Vld) 28/1/2009
  de steunmaatregelen voor de auto-industrie
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
4-638 Margriet Hermans (Open Vld) 18/2/2009
  het niet-betalen van het meubilair en onderwijsmateriaal voor de Europese scholen in Brussel
  eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)