Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nahima Lanjri

21 resultaten

4-35 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/11/2007
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-20
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-21
4-48 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 11/12/2007
  het risico van cholesterolverlagende voedingsmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-268 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 30/4/2008
  schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-389 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de hongerstakers in de Begijnhofkerk
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-448 Nahima Lanjri (CD&V) 6/11/2008
  "de Belgiroute"
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-482 Nahima Lanjri (CD&V) 20/11/2008
  de taskforce niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-532
4-586 Nahima Lanjri (CD&V) 22/1/2009
  de problemen bij de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-602 Nahima Lanjri (CD&V) 29/1/2009
  het afsluiten van samenlevingscontracten en de problematiek van de schijnhuwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2009 (handelingen 4-61)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-703
4-624 Nahima Lanjri (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe instructies aan de Dienst Vreemdelingenzaken inzake de verlenging van tijdelijke regularisaties
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-677 Nahima Lanjri (CD&V) 12/3/2009
  de niet-behandeling van naturalisatiedossiers met een positief advies ingediend onder lijstvorm
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-720 Nahima Lanjri (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe instructie voor tijdelijke regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-753 Nahima Lanjri (CD&V) 30/4/2009
  het toekennen van financile steun aan asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-849 Nahima Lanjri (CD&V) 2/7/2009
  de structurele financiering van de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-877 Nahima Lanjri (CD&V) 16/7/2009
  de opvang van asielzoekers
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  vraag ingetrokken
4-890 Nahima Lanjri (CD&V) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-933 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  het toekennen van financile steun aan asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-953 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de crisis in de opvang
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-1016 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  de blijvende problematiek van de "Belgiroute"
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1066 Nahima Lanjri (CD&V) 28/1/2010
  de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1116 Nahima Lanjri (CD&V) 25/2/2010
  de toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit Servi en Macedoni
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1147 Nahima Lanjri (CD&V) 11/3/2010
  een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg inzake gezinshereniging
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)