Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Joris Van Hauthem

27 resultaten

4-42 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 5/12/2007
  de evaluatie van de paramedische interventieteams
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-77 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 10/1/2008
  de voorstellen van de eerste minister omtrent de hervorming van de Senaat
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-107 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 24/1/2008
  zijn uitspraken omtrent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-202 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/3/2008
  zijn voorstellen omtrent de nachtvluchten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-239 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 23/4/2008
  de beslissing van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie om dossiers die uitgaan van klagers van het Vlaams Belang niet te behandelen
  eerste minister
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-271 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 30/4/2008
  de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-324 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 29/5/2008
  de weigering om een veldproef met genetisch gewijzigde populieren uit te voeren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-366 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/6/2008
  de besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-466 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de voorstellen van de Vlaamse minister-president om een aantal uitgaven van de federale overheid over te nemen
  eerste minister
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-468 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 13/11/2008
  de wens van de drie dissidente Franstalige burgemeesters uit de randgemeenten om een onderhoud te hebben met de Eerste minister
  eerste minister
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-475 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/11/2008
  de vorderingen en de stand van zaken met betrekking tot de dialoog van gemeenschap tot gemeenschap
  vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-523 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 11/12/2008
  de opmerkingen van de Vlaamse regering over de vereenvoudiging van de banenplannen voorgesteld in het interprofessioneel akkoord
  eerste minister
  beantwoord op 11/12/2008 (handelingen 4-52)
4-633 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 12/2/2009
  de werkzaamheden van de werkgroep belast met de problematiek van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-644 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 19/2/2009
  de adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-783 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 14/5/2009
  de onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-820 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 18/6/2009
  de staatshervorming
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-856 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-866 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 9/7/2009
  de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-905 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-1021 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 7/1/2010
  de verklaringen van de eerste minister dat deze regering geen staatshervorming meer zal doorvoeren
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1030 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 14/1/2010
  de pensioenen van de ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1050 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 21/1/2010
  de wettigheid van de benoeming van de heer De Padt als regeringscommissaris
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1062 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 28/1/2010
  het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1115 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 25/2/2010
  de bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1125 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 4/3/2010
  de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1198 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 1/4/2010
  de vraag van de Brusselse regering aan de eerste minister om de taalregeling voor de Brusselse hulp- en brandweerdiensten te wijzigen
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1211 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 22/4/2010
  het dossier Brussel- Halle - Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten