Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Philippe Fontaine

6 resultaten

4-912 Philippe Fontaine (MR) 28/10/2009
  de verdeling van jodiumtabletten in het kader van nucleaire risico's in gemeenten in de omgeving van een kerninstallatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-943 Philippe Fontaine (MR) 19/11/2009
  de hulp van BelgiŽ aan Congo bij het afbakenen van zijn land- en zeegrenzen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-982 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het ter beschikking stellen van militaire terreinen aan privťbedrijven in de bewapeningssector
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1057 Philippe Fontaine (MR) 27/1/2010
  de weigering van de IsraŽlische autoriteiten om de minister in Gaza toe te laten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1113 Philippe Fontaine (MR) 25/2/2010
  de veiligheid van het spoorwegennet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1136 Philippe Fontaine (MR) 10/3/2010
  de sociale dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)