Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Margriet Hermans

17 resultaten

3-509 Margriet Hermans (VLD) 22/12/2004
  de sociale rechtsonzekerheid van jonge vrijwilligers die deelnemen aan internationale activiteiten in het buitenland
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-511
3-611 Margriet Hermans (VLD) 9/3/2005
  de transparantie in de doorstroom van gelden bij SABAM en URADEX
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-661 Margriet Hermans (VLD) 20/4/2005
  het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-697 Margriet Hermans (VLD) 25/5/2005
  de staatsbegroting in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-726 Margriet Hermans (VLD) 9/6/2005
  de hongersnood in Niger en de aangekondigde tsunami
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-787 Margriet Hermans (VLD) 14/7/2005
  de hongersnood in Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
3-858 Margriet Hermans (VLD) 17/11/2005
  de vaccinatie van hobbypluimvee
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-866 Margriet Hermans (VLD) 24/11/2005
  aspartaam en stevia
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-1065 Margriet Hermans (VLD) 23/3/2006
  dierenhandel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1135 Margriet Hermans (VLD) 16/5/2006
  het rapport en de aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg inzake diabeteszorg in de toekomst
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1237 Margriet Hermans (VLD) 18/10/2006
  de demobilsatie van de kindsoldaten in het kader van het Belgische lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1312 Margriet Hermans (VLD) 6/12/2006
  de massagraven en het schenden van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1344 Margriet Hermans (VLD) 21/12/2006
  de treinverbinding Turnhout-Brussel
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1351 Margriet Hermans (VLD) 10/1/2007
  het verbod op pro-anorexia-sites
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1396 Margriet Hermans (VLD) 7/2/2007
  de uitsluiting van de centrumstad Turnhout bij de toekenning van de impulsen in het kader van het stedelijk beleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1494 Margriet Hermans (VLD) 18/4/2007
  de maatregelen tegen ramkraken in de Kempen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1507 Margriet Hermans (VLD) 25/4/2007
  de opvolging van harddrugsverslaafde zwangere vrouwen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)