Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Berni Collas

24 resultaten

3-222 Berni Collas (MR) 3/3/2004
  de campagne om de nieuwe regels inzake verkeersveiligheid onder de aandacht van het publiek te brengen
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-436 Berni Collas (MR) 28/10/2004
  het toekomstige justitiehuis van het gerechtelijk arrondissement Eupen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-1685
3-450 Berni Collas (MR) 17/11/2004
  de informatieverschaffing omtrent de stookolietoelage
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-464 Berni Collas (MR) 25/11/2004
  de resultaten van de presidentsverkiezing in OekraÔne
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-530 Berni Collas (MR) 13/1/2005
  het gebrek aan Duitstalige psychologen in de gevangenis van Verviers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-597 Berni Collas (MR) 2/3/2005
  de verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-641
3-659 Berni Collas (MR) 20/4/2005
  het koninklijk besluit waarbij de aan te rekenen opdrachten van de brandweerdiensten worden omschreven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-702 Berni Collas (MR) 26/5/2005
  de schrapping van de subsidies voor de Belgische Kamers van Koophandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-852
3-734 Berni Collas (MR) 15/6/2005
  de fusie van de kleine gerechtelijke arrondissementen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-828 Berni Collas (MR) 26/10/2005
  de resultaten van de campagne voor de bestrijding van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1007 Berni Collas (MR) 16/2/2006
  het niet meer strafbaar stellen van cannabis
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1021 Berni Collas (MR) 23/2/2006
  de vogelgriep
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1039 Berni Collas (MR) 9/3/2006
  de tewerkstelling van werknemers van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie
  minister van Werk
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1085 Berni Collas (MR) 20/4/2006
  de niet-beschikbaarheid van de websites van de federale overheidsbedrijven in het Duits
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1108 Berni Collas (MR) 3/5/2006
  de afschaffing van de boetezegels
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1163 Berni Collas (MR) 8/6/2006
  de koppeling van de strafregisters van vier Europese landen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1184 Berni Collas (MR) 22/6/2006
  de munitietesten in het militaire kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1194 Berni Collas (MR) 28/6/2006
  de verkeersroutes voor zware vrachtwagens en uitzonderlijk transport
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1252 Berni Collas (MR) 26/10/2006
  de toegang tot de arbeidsmarkt en de aansluiting van Bulgarije en RoemeniŽ bij de Europese Unie
  minister van Werk
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1280 Berni Collas (MR) 16/11/2006
  het vrijmaken van de autosnelwegen bij ongevallen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1303 Berni Collas (MR) 30/11/2006
  het koninklijk besluit inzake de lijst van vergunningsplichtige wapens voor sportschutters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1350 Berni Collas (MR) 10/1/2007
  de volledige vrijmaking van de postmarkt : nationale manoeuvreerruimte
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1500 Berni Collas (MR) 19/4/2007
  dierenmishandeling
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1510 Berni Collas (MR) 26/4/2007
  de vrijstelling van de dienstencheques toegekend aan vrouwelijke zelfstandigen in het kader van de moederschapshulp
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)