Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Christine Defraigne

42 resultaten

3-3 Christine Defraigne (MR) 30/7/2003
  de benoeming van de nieuwe moslimexecutieve van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-18 Christine Defraigne (MR) 15/10/2003
  de anticonceptiecheques
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-28 Christine Defraigne (MR) 22/10/2003
  het gebruik van de genetische vingerafdruk in strafzaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-29 Christine Defraigne (MR) 23/10/2003
  de kostprijs van de elektriciteit voor industriŽle klanten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-64 Christine Defraigne (MR) 19/11/2003
  de bij koninklijk besluit van 4 juni 2003 vastgelegde terugbetaling van in-vitrobevruchtingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-97 Christine Defraigne (MR) 4/12/2003
  de zorgverleners en justitiŽle medewerkers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-179 Christine Defraigne (MR) 4/2/2004
  het afgewezen verzoek van de firma Bayer met betrekking tot het telen van transgeen koolzaad
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-201 Christine Defraigne (MR) 12/2/2004
  de opflakkering van het antisemitisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-204 Christine Defraigne (MR) 12/2/2004
  de wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-206 Christine Defraigne (MR) 18/2/2004
  de anticonceptiecheques
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-236 Christine Defraigne (MR) 10/3/2004
  de mishandelde dieren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-361 Christine Defraigne (MR) 23/6/2004
  de bevordering van de pariteit tussen mannen en vrouwen in de parlementaire assemblees
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-363 Christine Defraigne (MR) 23/6/2004
  de vertraging die werd opgelopen bij de aanleg van het driehoekig plein aan het nieuwe HST-station in Luik
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-380 Christine Defraigne (MR) 1/7/2004
  de buitengebruikstelling van het Navo-pijpleidingennetwerk in BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-387 Christine Defraigne (MR) 7/7/2004
  het actieplan voor hittegolven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-405 Christine Defraigne (MR) 15/7/2004
  het verzorgingssysteem dat de OCMW's toepassen jegens patiŽnten wier toestand niet regelmatig is
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-412 Christine Defraigne (MR) 20/10/2004
  het pilootproject inzake de drugsbestrijding te Luik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-444 Christine Defraigne (MR) 9/11/2004
  de maatregelen tegen het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-484 Christine Defraigne (MR) 2/12/2004
  de sluiting van de dagcentra voor palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-488 Christine Defraigne (MR) 9/12/2004
  het antisemitisme in BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-533 Christine Defraigne (MR) 19/1/2005
  de in-vitrobevruchtingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-545 Christine Defraigne (MR) 27/1/2005
  de gevolgen die werden gegeven aan de resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-550 Christine Defraigne (MR) 27/1/2005
  de 60ste verjaardag van de herdenking van de bevrijding van het concentratie- en uitroeiingskamp van Auschwitz
  Eerste minister
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-559 Christine Defraigne (MR) 3/2/2005
  het scheppen van nieuwe banen in de non-profitsector
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-603 Christine Defraigne (MR) 3/3/2005
  de bescherming van de stagiairs
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-662 Christine Defraigne (MR) 20/4/2005
  de "euthanasie"-kits
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-694 Christine Defraigne (MR) 25/5/2005
  de draagmoeders
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-752 Christine Defraigne (MR) 23/6/2005
  de studentenarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-762 Christine Defraigne (MR) 29/6/2005
  de naleving van het beginsel van de filosofische en godsdienstige neutraliteit van de justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-772 Christine Defraigne (MR) 6/7/2005
  de gedwongen huwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-792 Christine Defraigne (MR) 6/10/2005
  de financiering van de Belgische rusthuizen inzake de Franse bewoners die er verblijven
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
3-798 Christine Defraigne (MR) 12/10/2005
  de verspreiding van gerechtelijke opsporingsberichten via de media en internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-865 Christine Defraigne (MR) 24/11/2005
  de wachtdiensten van kandidaat-specialisten in de ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-876 Christine Defraigne (MR) 30/11/2005
  de procedures tot erkenning van staatloosheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-3900
3-942 Christine Defraigne (MR) 12/1/2006
  de toekomst van de militaire luchthaven van Bierset
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-966 Christine Defraigne (MR) 25/1/2006
  de talrijke klachten met betrekking tot de dienstverlening van Scarlet
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1162 Christine Defraigne (MR) 8/6/2006
  de beschermingsmaatregelen voor het personeel dat binnen de RVA instaat voor de begeleiding van de werklozen
  minister van Werk
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1253 Christine Defraigne (MR) 26/10/2006
  de studie betreffende het cannabisgebruik bij jongeren
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-1290 Christine Defraigne (MR) 23/11/2006
  de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1361 Christine Defraigne (MR) 17/1/2007
  het koninklijk besluit van 28 december 2006 dat bestuurders van bromfietsen klasse B toestaat het fietspad te gebruiken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1411 Christine Defraigne (MR) 15/2/2007
  het drugsplan te Luik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1446 Christine Defraigne (MR) 8/3/2007
  het stemrecht van de Belgen die in het buitenland verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)