Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Franšois Roelants du Vivier

31 resultaten

3-4 Franšois Roelants du Vivier (MR) 30/7/2003
  de mogelijke onwettige uitvoer door een Belgisch ambtenaar van cultuurgoederen die uit Oekra´ne afkomstig zijn
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-51 Franšois Roelants du Vivier (MR) 6/11/2003
  de verklaringen die de minister heeft afgelegd over de spreiding van de vluchten boven de nationale luchthaven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
3-91 Franšois Roelants du Vivier (MR) 3/12/2003
  de weigering van Rusland om het protocol van Kyoto te ratificeren
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-116 Franšois Roelants du Vivier (MR) 17/12/2003
  de recente verklaringen van Europees commissaris Loyola de Palacio over de noodzaak voor de Europese Unie om haar doelstellingen inzake beperking van de emissie van broeikasgassen te herzien
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-140 Franšois Roelants du Vivier (MR) 14/1/2004
  de aantijgingen tegen sommige Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-160 Franšois Roelants du Vivier (MR) 22/1/2004
  de bevestiging van het spreidingsplan voor de vluchten van en naar Brussel-Nationaal
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-177 Franšois Roelants du Vivier (MR) 2/2/2004
  de procedure die moet worden gevolgd voor de benoeming tot directeur van een federale wetenschappelijke instelling na het arrest van de Raad van State van 17 december 2003
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-208 Franšois Roelants du Vivier (MR) 18/2/2004
  de fiscale stimuli voor "schone" wagens
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-219 Franšois Roelants du Vivier (MR) 19/2/2004
  de vermindering van de BTW ten gevolge van het akkoord tussen president Chirac en kanselier Schr÷der
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-269 Franšois Roelants du Vivier (MR) 31/3/2004
  de onlineverkoop van NMBS-reisbiljetten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-375 Franšois Roelants du Vivier (MR) 30/6/2004
  de richtlijn 2001/20/EG over de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-449 Franšois Roelants du Vivier (MR) 17/11/2004
  de mensenrechten in BelgiŰ
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-459 Franšois Roelants du Vivier (MR) 24/11/2004
  de beschikbaarstelling aan de musea van personeel van de federale administratie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-686 Franšois Roelants du Vivier (MR) 19/5/2005
  de politieke toestand in Congo en de aanwezigheid van Chinese actoren op de Congolese markt van natuurlijke hulpbronnen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-788 Franšois Roelants du Vivier (MR) 15/7/2005
  de toestand in Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
3-822 Franšois Roelants du Vivier (MR) 26/10/2005
  de maatregelen inzake de dienst Wetenschapsbeleid
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-837 Franšois Roelants du Vivier (MR) 9/11/2005
  de terugbetaling van Herceptin
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-903 Franšois Roelants du Vivier (MR) 8/12/2005
  het bestaan van geheime Amerikaanse gevangenissen buiten het grondgebied van de Verenigde Staten
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-979 Franšois Roelants du Vivier (MR) 2/2/2006
  de overwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-993 Franšois Roelants du Vivier (MR) 9/2/2006
  de aangifte van een pre-Columbiaanse kunstverzameling
  vice-eersteminister en minister van FinanciŰn
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1125 Franšois Roelants du Vivier (MR) 11/5/2006
  de toekomst van de Europese Grondwet
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1205 Franšois Roelants du Vivier (MR) 4/7/2006
  de conclusies van de interministeriŰle commissie voor humanitair recht inzake de bestraffing van het negationisme in het Belgische recht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-1264 Franšois Roelants du Vivier (MR) 9/11/2006
  het wapenembargo ten aanzien van Congo en de ontwapening van de milities
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1283 Franšois Roelants du Vivier (MR) 23/11/2006
  de toekomst van het Kyoto-protocol
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1323 Franšois Roelants du Vivier (MR) 12/12/2006
  de terugbetaling van Herceptin
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1377 Franšois Roelants du Vivier (MR) 25/1/2007
  het Kimberley-proces dat door de Europese Commissie wordt voorgezeten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1388 Franšois Roelants du Vivier (MR) 1/2/2007
  de stralingsnormen voor GSM-zendmasten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1410 Franšois Roelants du Vivier (MR) 14/2/2007
  de conferentie die Yusuf Halašoglu op deze donderdag 15 februari komt geven in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1436 Franšois Roelants du Vivier (MR) 6/3/2007
  borstklinieken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1448 Franšois Roelants du Vivier (MR) 14/3/2007
  het erfgoed van de Nationale Plantentuin van BelgiŰ
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1482 Franšois Roelants du Vivier (MR) 29/3/2007
  de toekomst van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)