Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Sfia Bouarfa

36 resultaten

3-17 Sfia Bouarfa (PS) 15/10/2003
  de regularisatieprocedure
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-66 Sfia Bouarfa (PS) 19/11/2003
  de bewaking van de ambassades door leden van privť-bewakingsdiensten op de openbare weg
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-106 Sfia Bouarfa (PS) 10/12/2003
  ondernemingen met een precaire activiteit
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-196 Sfia Bouarfa (PS) 11/2/2004
  de naleving door de Verenigde Staten van de internationale overeenkomsten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-264 Sfia Bouarfa (PS) 25/3/2004
  de door het wegverkeer veroorzaakte verontreiniging
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-376 Sfia Bouarfa (PS) 30/6/2004
  de pogingen tot extremistische infiltratie in de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-391 Sfia Bouarfa (PS) 8/7/2004
  de handelszaken die niet voldoen aan de bestaande regelgeving
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-426 Sfia Bouarfa (PS) 27/10/2004
  de interpretatie van de Dienst Vreemdelingenzaken inzake het statuut van de transitzone in de luchthaven Brussel-Nationaal
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-461 Sfia Bouarfa (PS) 24/11/2004
  de invoeging van privť-gegevens in de nieuwe paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-570 Sfia Bouarfa (PS) 17/2/2005
  het wetenschappelijk onderzoek naar prionen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-595 Sfia Bouarfa (PS) 2/3/2005
  de herziening van artikel 10, tweede lid, van de Grondwet
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-648 Sfia Bouarfa (PS) 13/4/2005
  de positie van BelgiŽ tegenover de Amerikaanse resolutie tegen Cuba die werd ingediend bij de Commissie voor de Mensenrechten van de UNO
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-685 Sfia Bouarfa (PS) 18/5/2005
  het gebrek aan terugkeergarantie als criterium om visa voor familiebezoek te weigeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-698 Sfia Bouarfa (PS) 25/5/2005
  de praktijken inzake loonsverhoging van Ryanair
  minister van Werk
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-723 Sfia Bouarfa (PS) 8/6/2005
  de te nemen maatregelen bij de creatie van een website van het type "www.jobdumping.de" in BelgiŽ
  minister van Werk
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-750 Sfia Bouarfa (PS) 22/6/2005
  de opsluiting van minderjarigen in gesloten inrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-763 Sfia Bouarfa (PS) 29/6/2005
  de gemeentelijke taksen bij de procedure van naamswijziging voor de personen van vreemde nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-775 Sfia Bouarfa (PS) 6/7/2005
  de omvang van de onrechtmatige tarificatie die bedreven wordt door sommige tussenpersonen van operatoren in mobiele telefonie
  minister van Werk
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-799 Sfia Bouarfa (PS) 13/10/2005
  de gemeentelijke taksen bij de procedure van naamswijziging voor de personen van vreemde nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-843 Sfia Bouarfa (PS) 10/11/2005
  de definitie van wettelijk verblijf in BelgiŽ waardoor een vreemdeling buiten de Europese Unie aan de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen kan deelnemen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-863 Sfia Bouarfa (PS) 24/11/2005
  de procedure waarbij in het kader van een visumaanvraag waarvoor een tenlasteneming is vereist, het inkomen van de 'tenlastenemer' wordt nagegaan
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-950 Sfia Bouarfa (PS) 18/1/2006
  de illegale reclame voor kredieten
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-977 Sfia Bouarfa (PS) 2/2/2006
  de uitreiking van stalen van geneesmiddelen door farmaceutische firma's aan hun personeel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1005 Sfia Bouarfa (PS) 15/2/2006
  de verantwoordelijkheid van de erkende ondernemingen die werknemers in het kader van de dienstencheques tewerkstellen
  minister van Werk
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1047 Sfia Bouarfa (PS) 15/3/2006
  het voorontwerp van wet inzake de openingsuren
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1102 Sfia Bouarfa (PS) 27/4/2006
  de deelname van BelgiŽ aan het RAPEX-systeem en de controle op de veiligheid van de in BelgiŽ verkochte producten die geen levensmiddelen zijn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1137 Sfia Bouarfa (PS) 17/5/2006
  het geweld tussen echtgenoten in het kader van de gezinshereniging
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1150 Sfia Bouarfa (PS) 31/5/2006
  de aanwezigheid van reclame op de identificatiefiche aanvaller die de "zone de police boraine" onder de handelaars in de zone verspreidt
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-1160 Sfia Bouarfa (PS) 7/6/2006
  de uitvoering van de praktijktests om racistische handelingen en uitlatingen op te sporen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1272 Sfia Bouarfa (PS) 14/11/2006
  de leemten in de wetgeving inzake de studentenarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1297 Sfia Bouarfa (PS) 29/11/2006
  de biometrische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1348 Sfia Bouarfa (PS) 10/1/2007
  de verschrikkelijke omstandigheden die gepaard gaan met de organisatie van de bedevaart naar Mekka
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1363 Sfia Bouarfa (PS) 17/1/2007
  de status van de Palestijnse algemeen afgevaardigde in BelgiŽ
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1398 Sfia Bouarfa (PS) 8/2/2007
  het Israelisch-Palestijns conflict
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1485 Sfia Bouarfa (PS) 11/4/2007
  de geldtransfers van migranten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-1497 Sfia Bouarfa (PS) 19/4/2007
  de officiŽle aanbevelingen van de Federale ombudsman aan de Dienst Vreemdelingenzaken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)