Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jan Steverlynck

11 resultaten

3-431 Jan Steverlynck (CD&V) 28/10/2004
  de lastenverhogingen n.a.v. de nieuwe financieringswijze van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-532 Jan Steverlynck (CD&V) 13/1/2005
  haar voornemen om de koopjeswet te wijzigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-571 Jan Steverlynck (CD&V) 17/2/2005
  het optreden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jegens de advocatuur in het kader van de aanpak van de schijnzelfstandigheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-586 Jan Steverlynck (CD&V) 24/2/2005
  de onderwerpingsplicht van publieke mandatarissen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-890 Jan Steverlynck (CD&V) 1/12/2005
  de overname van Telindus door Belgacom
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-981 Jan Steverlynck (CD&V) 2/2/2006
  de retroactieve wijziging van de BTW-wetgeving
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1048 Jan Steverlynck (CD&V) 16/3/2006
  BTW en riolering
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1098 Jan Steverlynck (CD&V) 27/4/2006
  de aangekondigde kaderwet inzake de schijnzelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1251 Jan Steverlynck (CD&V) 26/10/2006
  de geplande maatregelen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1433 Jan Steverlynck (CD&V) 1/3/2007
  de promotiecampagne voor het sociaal statuut der zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1496 Jan Steverlynck (CD&V) 19/4/2007
  de reÔntegratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen via een beperkte beroepsbezigheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)