Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Josy Dubi

27 resultaten

3-854 Josy Dubi (Ecolo) 17/11/2005
  de agressie tegen een televisieploeg van de RTBF en andere journalisten in Tunesi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-867 Josy Dubi (Ecolo) 24/11/2005
  de "Bolkestein"-richtlijn
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-913 Josy Dubi (Ecolo) 15/12/2005
  het doodzwijgen van een rapport omtrent de Isralische politiek in Oost-Jeruzalem
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-930 Josy Dubi (Ecolo) 22/12/2005
  de balans van de reacties op de gevolgen van de aardbeving in Pakistan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-941 Josy Dubi (Ecolo) 12/1/2006
  de orintatienota die de Ministerraad heeft goedgekeurd inzake het Belgische voorzitterschap van de OVSE
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1285
3-980 Josy Dubi (Ecolo) 2/2/2006
  de balans van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1000 Josy Dubi (Ecolo) 9/2/2006
  het Europese antwoord op de zaak betreffende de cartoons over Mohammed
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1009 Josy Dubi (Ecolo) 16/2/2006
  de inbeslagname van Belgisch militair materieel dat bestemd is voor Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1030 Josy Dubi (Ecolo) 23/2/2006
  de afwezigheid van een Belgisch antwoord op het verzoek van de Raad van Europa in verband met de geheime CIA-gevangenissen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1040 Josy Dubi (Ecolo) 9/3/2006
  de geheime vluchten van de CIA
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1101 Josy Dubi (Ecolo) 27/4/2006
  de toestand van de asielzoekers en mensen zonder papieren van Iraanse nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1144 Josy Dubi (Ecolo) 18/5/2006
  het risico van de uitwijzing van een Belgisch burger naar een land waar folterpraktijken worden toegepast
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1152 Josy Dubi (Ecolo) 1/6/2006
  het toenemende gevaar dat weegt op onze strijdkrachten in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1172 Josy Dubi (Ecolo) 15/6/2006
  het voortbestaan van het gevangenenkamp van Guantanamo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1187 Josy Dubi (Ecolo) 22/6/2006
  de omstandigheden waarin een Belgisch burger in Nederland werd aangehouden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1206 Josy Dubi (Ecolo) 5/7/2006
  de opvolging van het bezoek van de Hatiaanse president
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1239 Josy Dubi (Ecolo) 19/10/2006
  de aanwezigheid van Belgische soldaten in Zuid-Libanon
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1274 Josy Dubi (Ecolo) 16/11/2006
  het gevangenisregime van veroordeelden voor "terrorisme"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1340 Josy Dubi (Ecolo) 21/12/2006
  de veroordeling tot de doodstraf van vijf Bulgaarse verpleegsters en n Palestijnse geneesheer in Libi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1349 Josy Dubi (Ecolo) 10/1/2007
  de aanwezigheid van religieuze symbolen in hoven en rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-2038
3-1365 Josy Dubi (Ecolo) 18/1/2007
  de dramatische situatie in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1395 Josy Dubi (Ecolo) 1/2/2007
  de vraag van de ambassadeur van de VS te Brussel over het opvoeren van de Belgische militaire aanwezigheid in Afghanistan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1414 Josy Dubi (Ecolo) 15/2/2007
  de organisatie van een negationistische meeting betreffende de Armeense genocide in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1465 Josy Dubi (Ecolo) 21/3/2007
  de schending van de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen door rechters
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1479 Josy Dubi (Ecolo) 29/3/2007
  de beschuldiging van een journalist die zijn bronnen niet wenst vrij te geven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
3-1499 Josy Dubi (Ecolo) 19/4/2007
  de houding van Belgi in de Wolfowitz-zaak
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1512 Josy Dubi (Ecolo) 26/4/2007
  het bedrag van de 'schandelijke' schuld van Belgi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)