Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Luc Willems

37 resultaten

3-37 Luc Willems (VLD) 29/10/2003
  de financiering van het Gewestelijk Expres Net (GEN) en het standpunt van de Vlaamse regering terzake
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-104 Luc Willems (VLD) 10/12/2003
  het aanhoudende geruzie in de Raad voor de mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-128 Luc Willems (VLD) 7/1/2004
  de start van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
  minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-171 Luc Willems (VLD) 29/1/2004
  de dienstencheques in de private sector en in het bijzonder in de schoonmaaksector
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-260 Luc Willems (VLD) 24/3/2004
  de langere duur van een treinrit via de toekomstige hogesnelheidslijn tussen Brussel-Zuid en Amsterdam
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-470 Luc Willems (VLD) 25/11/2004
  de richtlijnen aan de banken betreffende de inhouding van roerende voorheffing op spaarboekjes
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-498 Luc Willems (VLD) 15/12/2004
  de Nederlandse eisen met betrekking tot de HSL tussen Brussel-Zuid en Amsterdam
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-523 Luc Willems (VLD) 12/1/2005
  de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-553 Luc Willems (VLD) 2/2/2005
  de opleidingen inzake anti-witwaswetgeving voor de tussenpersonen in de financile en verzekeringssector
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-594 Luc Willems (VLD) 2/3/2005
  de uitvoering van het herenakkoord met de Belgische Vereniging van Banken
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-652 Luc Willems (VLD) 14/4/2005
  de vertraging in de aanmaak en de verzending van de elektronische identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-696 Luc Willems (VLD) 25/5/2005
  de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-748 Luc Willems (VLD) 22/6/2005
  de verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-795 Luc Willems (VLD) 12/10/2005
  de problemen bij de invoering van digitale televisie
  minister van Werk
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-851 Luc Willems (VLD) 16/11/2005
  de werkwijze van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-910 Luc Willems (VLD) 15/12/2005
  de studie betreffende de sekten in Belgi in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-935 Luc Willems (VLD) 11/1/2006
  de fiscale behandeling van contractuele personeelsleden in de buitenlandse diplomatieke posten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-951 Luc Willems (VLD) 18/1/2006
  de verzekering tegen snelheids- en parkeerboeten
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1004 Luc Willems (VLD) 15/2/2006
  het gebruik van zuivere koolzaadolie als brandstof voor openbaar vervoer
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 16/2/2006 (handelingen 3-151)
3-1045 Luc Willems (VLD) 15/3/2006
  de wijziging van het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comit voor arbeid via dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1084 Luc Willems (VLD) 19/4/2006
  de toekomst van de arbeidsrechtbank te Aalst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1096 Luc Willems (VLD) 26/4/2006
  de toekomstige locatie van de federale overheidsdiensten te Aalst
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1121 Luc Willems (VLD) 10/5/2006
  de onduidelijkheid over de inwerkingtreding van de nieuwe Europese reglementering op de rij- en rusttijden van vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1171 Luc Willems (VLD) 15/6/2006
  de aanhoudende problemen op de spoorverbinding Gent-Aalst-Brussel
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1181 Luc Willems (VLD) 21/6/2006
  de personeelsleden belast met de begeleiding van de gedetineerden onder elektronisch toezicht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1207 Luc Willems (VLD) 6/7/2006
  Europese groenboek over het vermoeden van onschuld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1226 Luc Willems (VLD) 11/10/2006
  het verminderde tarief van de gas- en elektriciteitsmaatschappijen voor personen met een handicap
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1287 Luc Willems (VLD) 23/11/2006
  de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1322 Luc Willems (VLD) 11/12/2006
  de evaluatie van het proefproject gratis woon-werkverkeer op de parkings van de NMBS
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1334 Luc Willems (VLD) 19/12/2006
  het statuut van praalwagens binnen de verkeersreglementering
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1359 Luc Willems (VLD) 16/1/2007
  de beveiliging van overheidswebsites
  minister van Landsverdediging
  minister van Werk
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1385 Luc Willems (VLD) 1/2/2007
  de contacten tussen IDEAS en de Belgische overheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1407 Luc Willems (VLD) 13/2/2007
  de mogelijkheid om bio-ethanol te gebruiken in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Mobiliteit
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1437 Luc Willems (VLD) 6/3/2007
  het proefproject gratis woon-werkverkeer op de NMBS-parkings
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1454 Luc Willems (VLD) 15/3/2007
  de verklaringen van de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de Raad van State
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1462 Luc Willems (VLD) 21/3/2007
  het Gewestelijk ExpresNet (GEN)
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-1483 Luc Willems (VLD) 6/4/2007
  de mogelijke inbreuken op de privacy en de mededinging door Zoomit
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)