Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jeannine Leduc

6 resultaten

3-390 Jeannine Leduc (VLD) 8/7/2004
  de import van fruit uit Polen en de Tsjechische republiek dat nadien als Belgisch fruit wordt verkocht
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-413 Jeannine Leduc (VLD) 20/10/2004
  de regeling voor seizoenarbeid in de fruitteeltsector
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-465 Jeannine Leduc (VLD) 25/11/2004
  het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-784 Jeannine Leduc (VLD) 7/7/2005
  de verkoop van namaakwapens als speelgoed
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Werk
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
3-1204 Jeannine Leduc (VLD) 29/6/2006
  de onterechte heffing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-1765
3-1477 Jeannine Leduc (VLD) 29/3/2007
  de euthanasiewet
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)