Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Fatma Pehlivan

10 resultaten

2-523 Fatma Pehlivan (SP) 6/3/2001
  de aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-618 Fatma Pehlivan (SP) 30/5/2001
  het vrije verkeer van personen van derde landen in de Europese Unie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-688 Fatma Pehlivan (SP) 11/7/2001
  de uitvoering van het ministerieel besluit rond de stijging van de broodprijzen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-697 Fatma Pehlivan (SP) 17/7/2001
  de reglementering inzake foto's van personen met hoofddeksel voor de identiteitskaarten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-759 Fatma Pehlivan (sp.a) 22/11/2001
  de studie inzake jonge allochtonen en criminaliteit
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-889 Fatma Pehlivan (sp.a) 27/2/2002
  het koninklijk besluit ter vrijstelling van een beroepskaart voor bepaalde categorien van vreemdelingen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-945 Fatma Pehlivan (sp.a) 16/4/2002
  de afronding van de regularisatiecampagne
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-1102 Fatma Pehlivan (sp.a) 24/10/2002
  de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1226 Fatma Pehlivan (sp.a) 5/2/2003
  de problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1247 Fatma Pehlivan (sp.a) 17/2/2003
  het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriringen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken