Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Franšois Roelants du Vivier

38 resultaten

2-394 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 29/11/2000
  het mislukken van de 6e conferentie van de partijen bij het VN-verdrag over de klimaatveranderingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-416 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 13/12/2000
  het feit dat BelgiŰ de UNESCO-overeenkomst van 1970 betreffende de sluikhandel in culturele goederen niet heeft ondertekend
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-426 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 20/12/2000
  het gevolg gegeven aan de conferentie van Den Haag over de klimaatveranderingen op het nationale en het Europese vlak
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-444 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 11/1/2001
  het feit dat ons land zijn verplichtingen onderschat voortvloeiend uit het protocol van Kyoto inzake de bestrijding van het broeikaseffect
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-455 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 18/1/2001
  de manier waarop de viering van het offerfeest (A´t el Fidr) wordt belemmerd, meer bepaald door het verbod voor particulieren om dieren te vervoeren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-465 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 25/1/2001
  de benoemingsprocedure van schepenen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-486 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 5/2/2001
  de hervorming op het gebied van de verzorging van kankergevallen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-512 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/2/2001
  het multimediaplan voor de scholen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-521 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 7/3/2001
  de strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten
  minister van Justitie
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-553 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 22/3/2001
  de jongste ontwikkelingen op het internationale vlak wat betreft de uitvoering van het Protocol van Kyoto
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-684 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 11/7/2001
  de veiligheid in de luchthaven van Brussel-Nationaal
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-746 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 21/11/2001
  de ratificatie door BelgiŰ van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-761 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 27/11/2001
  de afschaffing van de korting die apothekers aan hun klanten geven
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-787 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 12/12/2001
  de besmetting van vlees met de listeriabacterie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-803 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 20/12/2001
  het uitoefenen van pressie door de VS in verband met het satelliet-plaatsbepalings- en navigatiesysteem GALILEO
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
2-821 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 16/1/2002
  de houding van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de verdeling van de mandaten in de Conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-843 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 24/1/2002
  de samenstelling van de Conventie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-846 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 29/1/2002
  de PCB-besmetting van kippen en varkens, de communicatietermijnen en de potentiŰle gevaren voor de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-857 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 6/2/2002
  de disfuncties bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-863 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 7/2/2002
  de nakende beslissing van de Nederlandse regering met betrekking tot de aankoop van gevechtsvliegtuigen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-895 Franšois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 28/2/2002
  het kappen van bomen langs de spoorwegbermen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-946 Franšois Roelants du Vivier (MR) 17/4/2002
  de personeelsbezetting van het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-968 Franšois Roelants du Vivier (MR) 8/5/2002
  de energiebelasting
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-993 Franšois Roelants du Vivier (MR) 29/5/2002
  de dringende aanwerving van personeel bij het Instituut Pasteur van Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1031 Franšois Roelants du Vivier (MR) 26/6/2002
  de Raad voor dierenwelzijn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1071 Franšois Roelants du Vivier (MR) 9/10/2002
  de budgettaire gevolgen van het witboek voor de modernisering van de federale wetenschappelijke instellingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1080 Franšois Roelants du Vivier (MR) 14/10/2002
  een ontwerp van koninklijk besluit dat reclame voor elektrische verwarming verbiedt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1104 Franšois Roelants du Vivier (MR) 5/11/2002
  het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in IsraŰl en dat van Amnesty International waarin het optreden van het IsraŰlisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1133 Franšois Roelants du Vivier (MR) 20/11/2002
  de schipbreuk van de olietanker "Prestige" en de veiligheid op zee
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1142 Franšois Roelants du Vivier (MR) 22/11/2002
  de redenen waarom de uitbreiding van de musea voor Schone Kunsten op de Kunstberg te Brussel geweigerd werd
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1182 Franšois Roelants du Vivier (MR) 19/12/2002
  het instituut Pasteur te Brussel
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1191 Franšois Roelants du Vivier (MR) 9/1/2003
  de staat waarin de olietanker Vicky verkeert en het gevaar voor olievlekvorming
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1207 Franšois Roelants du Vivier (MR) 16/1/2003
  de manier waarop de Belgen die in het buitenland verblijven, zich moeten inschrijven om hun stem te kunnen uitbrengen bij de volgende federale parlementsverkiezingen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1240 Franšois Roelants du Vivier (MR) 12/2/2003
  het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van FinanciŰn
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1249 Franšois Roelants du Vivier (MR) 19/2/2003
  de recente verklaringen van een inspecteur van de federale politie over de illegale handel in cultuurgoederen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1281 Franšois Roelants du Vivier (MR) 19/3/2003
  de schendingen van de mensenrechten in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1294 Franšois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2003
  de zorgcircuits en -netwerken in de geestelijke gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1295 Franšois Roelants du Vivier (MR) 26/3/2003
  de Europese besluitvorming met betrekking tot het pesticide Paraquat
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)