Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Johan Malcorps

33 resultaten

2-49 Johan Malcorps (Agalev) 1/12/1999
  de Belgische deelneming aan het onderzoeksprogramma inzake het "Joint Strike Fighter-vliegtuig"
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-80 Johan Malcorps (Agalev) 22/12/1999
  zijn initiatieven inzake verlichting en/of kwijtschelding van de schulden van de armste landen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-164 Johan Malcorps (Agalev) 2/3/2000
  de maatregelen die de regering zal nemen om ademhalingsproblemen bij kinderen aan te pakken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-191 Johan Malcorps (Agalev) 22/3/2000
  het gebruik van fosfaten in wasmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-208 Johan Malcorps (Agalev) 5/4/2000
  de gezondheidsproblemen van de hulpverleners die ingesprongen zijn bij de brand in de pesticidenfabriek Protex
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-223 Johan Malcorps (Agalev) 26/4/2000
  het ontwerp van investeringsprogramma van de NMBS voor de jaren 2001-2010
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-251 Johan Malcorps (Agalev) 17/5/2000
  de reglementering inzake het opslaan van vuurwerk
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag ingetrokken
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-664
2-290 Johan Malcorps (Agalev) 8/6/2000
  de koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-299 Johan Malcorps (Agalev) 22/6/2000
  de financiering van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-315 Johan Malcorps (Agalev) 6/7/2000
  de opvolging van het federaal plan inzake de bestrijding van ozonvervuiling en verzuring
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-335 Johan Malcorps (Agalev) 20/7/2000
  de pesticidenresten in aardbeien
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-339 Johan Malcorps (Agalev) 11/10/2000
  de ongevallen die veroorzaakt worden door vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-356 Johan Malcorps (Agalev) 25/10/2000
  de vergoeding van de bureauleden in de Antwerpse districten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-478 Johan Malcorps (Agalev) 1/2/2001
  het milieubeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-495 Johan Malcorps (Agalev) 8/2/2001
  de verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-541 Johan Malcorps (Agalev) 15/3/2001
  het overmatig gebruik van verpakkingsmateriaal
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-776 Johan Malcorps (Agalev) 5/12/2001
  het falend beleid inzake snelheidscontroles op de weg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-850 Johan Malcorps (Agalev) 31/1/2002
  zijn mening over het verzet van minister Kubla tegen de invoering van ecotaksen en ecoboni op drankverpakkingen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-893 Johan Malcorps (Agalev) 28/2/2002
  het veiligheidsrisico van kerncentrales
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-902 Johan Malcorps (Agalev) 7/3/2002
  de tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-959 Johan Malcorps (Agalev) 24/4/2002
  de inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-986 Johan Malcorps (Agalev) 23/5/2002
  de eventuele versoepeling van de Kyoto-norm voor BelgiŽ
  Eerste minister
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1000 Johan Malcorps (Agalev) 30/5/2002
  de verplichting van dodehoekspiegels voor alle vrachtwagens
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1014 Johan Malcorps (Agalev) 13/6/2002
  de erkenning van gemeenten als toeristische gemeenten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1023 Johan Malcorps (Agalev) 20/6/2002
  de massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1125 Johan Malcorps (Agalev) 14/11/2002
  eventuele Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1140 Johan Malcorps (Agalev) 21/11/2002
  de scheepsramp met de olietanker "Prestige"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-1162 Johan Malcorps (Agalev) 10/12/2002
  de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1176 Johan Malcorps (Agalev) 19/12/2002
  de uitspraak van de rechter inzake het ongeval op de Gasmeterlaan in Gent
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1218 Johan Malcorps (Agalev) 30/1/2003
  de informatie die het Parlement wordt verstrekt over de Amerikaanse troepenbewegingen op ons grondgebied
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1232 Johan Malcorps (Agalev) 6/2/2003
  de mogelijkheid van verkiezingen op een weekdag
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1243 Johan Malcorps (Agalev) 13/2/2003
  de eisen van de Europese Commissie inzake de berging van radioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1253 Johan Malcorps (Agalev) 20/2/2003
  de toepassing van de wetgeving inzake de opiniepeilingen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)