Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marc Hordies

18 resultaten

2-245 Marc Hordies (Ecolo) 11/5/2000
  de uitzetting van enkele honderden Slovaakse en Bulgaarse onderdanen die tot de roma-minderheid behoren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-270 Marc Hordies (Ecolo) 25/5/2000
  de benoeming van toegevoegde rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-277 Marc Hordies (Ecolo) 30/5/2000
  het mobiliseren van de rijkswacht voor EURO 2000 en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-398 Marc Hordies (Ecolo) 30/11/2000
  de omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-462 Marc Hordies (Ecolo) 18/1/2001
  de omstandigheden waarin de asielzoekers voor de Dienst Vreemdelingenzaken dienen te wachten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
2-544 Marc Hordies (Ecolo) 15/3/2001
  de verkoop van Belgische wapens aan Marokko
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-572 Marc Hordies (Ecolo) 19/4/2001
  de controle van de aangifte in de personenbelasting voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Raden en het Europees Parlement
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-611 Marc Hordies (Ecolo) 17/5/2001
  over de beslissing van de administratie van FinanciŽn om het kadastraal inkomen te controleren bij de aankoop van een bescheiden woning
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-640 Marc Hordies (Ecolo) 7/6/2001
  de kaderleden van de Vaste nationale cultuurpactcommissie
  Eerste minister
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-659 Marc Hordies (Ecolo) 21/6/2001
  de mobiele urgentiegroepen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-695 Marc Hordies (Ecolo) 12/7/2001
  de fiscale behandeling van de coŲrdinatiecentra
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-716 Marc Hordies (Ecolo) 11/10/2001
  de betrekkingen tussen Swissair en Sabena in het kader van het gerechtelijk akkoord
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-743 Marc Hordies (Ecolo) 8/11/2001
  de paspoorten- en visaproblematiek
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-594
2-815 Marc Hordies (Ecolo) 10/1/2002
  het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-832 Marc Hordies (Ecolo) 17/1/2002
  de bijzondere maatregelen op het vlak van verkeerscontrole die worden genomen door de lokale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-896 Marc Hordies (Ecolo) 28/2/2002
  zijn bezoek aan TunesiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-956 Marc Hordies (Ecolo) 18/4/2002
  de verdeling van de passagiersvoertuigen door de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2051
2-1006 Marc Hordies (Ecolo) 6/6/2002
  de vergadering in Rome over de illegale immigratie in Europa
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)