Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jan Steverlynck

15 resultaten

2-500 Jan Steverlynck (CVP) 8/2/2001
  de zorgwekkende financiŽle toestand van het sociaal statuut der zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-552 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-639 Jan Steverlynck (CVP) 7/6/2001
  de gebrekkige en onvolledige traceerbaarheid en controles op specifiek risicomateriaal dat een gevaar voor de volksgezondheid inhoudt
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-718 Jan Steverlynck (CD&V) 16/10/2001
  de geplande vestiging van een megawinkelcentrum in de omgeving van Moeskroen
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-784 Jan Steverlynck (CD&V) 6/12/2001
  de vrije aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-792 Jan Steverlynck (CD&V) 13/12/2001
  de toegelaten activiteit voor gepensioneerden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-806 Jan Steverlynck (CD&V) 20/12/2001
  de controles op slachtingen buiten het slachthuis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-830 Jan Steverlynck (CD&V) 17/1/2002
  het wetsontwerp tot wijziging van de procedure voor het bekomen van een sociaal-economische machtiging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-1001 Jan Steverlynck (CD&V) 30/5/2002
  het eerste schaap in BelgiŽ met BSE en de gevolgen voor wat betreft de menselijke consumptie van schapen- en geitenvlees
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1048 Jan Steverlynck (CD&V) 4/7/2002
  de omzetting van de richtlijn inzake elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1065 Jan Steverlynck (CD&V) 18/7/2002
  de nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde)
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1141 Jan Steverlynck (CD&V) 21/11/2002
  de toegelaten activiteit voor gepensioneerden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1215 Jan Steverlynck (CD&V) 23/1/2003
  de laatste ontwikkelingen inzake het identificeren en registreren van schapen en geiten
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1224 Jan Steverlynck (CD&V) 30/1/2003
  het uitblijven van het leenrecht
  Eerste minister
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1268 Jan Steverlynck (CD&V) 27/2/2003
  het indienen van BTW-aangiften via De Post
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)