Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jean-Marie Dedecker

29 resultaten

2-52 Jean-Marie Dedecker (VLD) 1/12/1999
  de toelagen toegekend aan leden van de Krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-139 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/2/2000
  de toepassing van de wet van 11 januari 1999 tot regeling van de exploitatie van zonnecentra
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-186 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/3/2000
  de pensioenrechten van leden van de rechterlijke orde die uit hun ambt ontzet worden
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-187 Jean-Marie Dedecker (VLD) 21/3/2000
  de sociale rechten van personeelsleden van de overheidssector die wegens ongewettigde afwezigheid ontslagen worden
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-412 Jean-Marie Dedecker (VLD) 12/12/2000
  het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-424 Jean-Marie Dedecker (VLD) 15/12/2000
  de modernisering van de hypotheekkantoren
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-425 Jean-Marie Dedecker (VLD) 20/12/2000
  de onbemande camera's
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-437 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/1/2001
  de toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-482 Jean-Marie Dedecker (VLD) 1/2/2001
  de ministeriŽle omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-488 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/2/2001
  het fiscaal kenteken op kansspelen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-587 Jean-Marie Dedecker (VLD) 26/4/2001
  de overtredingen van de vigerende arbeidswetgeving in de sport
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-597 Jean-Marie Dedecker (VLD) 9/5/2001
  het uitlenen van voetbalspelers en de wetgeving inzake de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-675 Jean-Marie Dedecker (VLD) 4/7/2001
  de budgettaire norm voor de Westkustzone
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-727 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/10/2001
  de structuurenquÍte 2000
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-744 Jean-Marie Dedecker (VLD) 19/11/2001
  stalking via het Internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-762 Jean-Marie Dedecker (VLD) 28/11/2001
  de toelagen toegekend aan leden van de krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-777 Jean-Marie Dedecker (VLD) 5/12/2001
  de vzw WSKlum
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-910 Jean-Marie Dedecker (VLD) 8/3/2002
  de Koninklijke Belgische Voetbalbond
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-1009 Jean-Marie Dedecker (VLD) 12/6/2002
  de informatie met betrekking tot de eigendomsstructuur van de bouwgronden in Vlaanderen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1069 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/7/2002
  de advocaten die werden aangesteld door de federale regering om haar te vertegenwoordigen bij het Arbitragehof voor wat betreft de zogenaamde Lambermontwetten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1084 Jean-Marie Dedecker (VLD) 16/10/2002
  het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1093 Jean-Marie Dedecker (VLD) 23/10/2002
  de mensenrechten in MoldaviŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1118 Jean-Marie Dedecker (VLD) 13/11/2002
  de hervorming van het Belgisch Staatsblad
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1147 Jean-Marie Dedecker (VLD) 27/11/2002
  de reclame voor schadelijke producten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1225 Jean-Marie Dedecker (VLD) 30/1/2003
  het leenrecht
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1233 Jean-Marie Dedecker (VLD) 6/2/2003
  de kosten van de opruiming van olieresten op de Belgische stranden
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1248 Jean-Marie Dedecker (VLD) 18/2/2003
  de nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1290 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/3/2003
  de vrijstelling van accijnzen voor biodiesel
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1291 Jean-Marie Dedecker (VLD) 25/3/2003
  de belasting op minderwaarden op aandelen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)