Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Vincent Van Quickenborne

55 resultaten

2-9 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/10/1999
  de in BelgiŽ gebruikte toestellen voor alcoholcontrole
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag onontvankelijk
2-40 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/11/1999
  de plannen Rosetta en mini-Rosetta
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-73 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/12/1999
  het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-77 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/12/1999
  het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-102 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/1/2000
  het sociaal statuut van de advocaat
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-135 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/2/2000
  de automatische verdelers van vervoersbewijzen bij de N.M.B.S.
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-144 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 17/2/2000
  de beroepskaart voor vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-167 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/3/2000
  de verkoop via het internet in BelgiŽ
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-195 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/3/2000
  de liberalisering van de telecommunicatiesector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-243 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/5/2000
  E-forum, de regeringsnota aangaande de elektronische handel
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-255 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/5/2000
  BTW-heffing op digitale producten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-286 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/6/2000
  het MP3-fenomeen
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-316 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/7/2000
  de uitzendarbeid in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-332 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/7/2000
  drugpreventie door politie en rijkswacht in de lagere school
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-350 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/10/2000
  de toekomst van de telecomsector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-379 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/11/2000
  het kadastraal inkomen en de defederalisering van de bevoegdheid dienaangaande
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-395 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/11/2000
  het college van deskundigen dat als opdracht heeft een wetenschappelijke studie te maken omtrent de eventuele schadelijkheid van GSM-straling
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-417 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/12/2000
  de regeringscommissarissen
  Eerste minister
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-439 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/1/2001
  de eedaflegging van de nieuwe gemeente- en provincieraadsleden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-467 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de te hoge internet- en interconnectietarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-494 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/2/2001
  de kerkbelasting
  Eerste minister
  minister van Justitie
  minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-359
2-518 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/2/2001
  de reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-535 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/3/2001
  het Berlaymontgebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-580 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 26/4/2001
  de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financiŽle en economische delinquentie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-590 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/5/2001
  de wet op de kansspelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-621 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/5/2001
  het beleid dat zal worden gevoerd ten aanzien van Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-652 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/6/2001
  de handel met voorkennis
  minister van Justitie
  minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-515
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1374
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1355
2-660 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/6/2001
  het statuut van de onthaalmoeder
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-668 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/6/2001
  het standpunt van BelgiŽ omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-713 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/10/2001
  de dienstverlening van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-751 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 22/11/2001
  de corporate governance in de overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-783 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 6/12/2001
  het uitstel en bijgevolg afstel van het nieuwe cannabisbeleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-797 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/12/2001
  de verkoop van overheidsgebouwen en het dreigend tekort op de begroting 2001
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van FinanciŽn
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-802 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/12/2001
  de dalende olieprijs en de hoge brandstofprijzen aan de pomp
  minister van FinanciŽn
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-854 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 31/1/2002
  het ter beschikking stellen van personal computers aan bepaalde bevolkingscategorieŽn
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van FinanciŽn
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-875 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/2/2002
  de relatie tussen BelgiŽ en haar multinationale ondernemingen
  Eerste minister
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-892 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/2/2002
  de toestand in Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-931 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/3/2002
  de toekomst van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-966 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/5/2002
  de NMBS
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-990 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/5/2002
  de controle op de beschikbaarheid van werklozen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1039 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 27/6/2002
  de genocidewet
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1047 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 4/7/2002
  het uitblijven van transparantie omtrent het vermogen van overheidsmanagers en politici
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1058 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/7/2002
  het besluit van de IsraŽlische regering om grond te ontzeggen aan IsraŽlische Arabieren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1064 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/7/2002
  het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1075 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 10/10/2002
  de houding van BelgiŽ ten aanzien van een eventuele oorlog tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1096 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/10/2002
  het ontbreken van een attest van goed zedelijk gedrag voor rechtspersonen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1150 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/11/2002
  de mate waarin de Belgische overheid gebruik maakt van vluchten van SN Brussels Airlines
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1158 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 5/12/2002
  de toegang tot fiscale beroepen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1177 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 19/12/2002
  de handel met voorkennis
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1194 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 9/1/2003
  de vestigingswet
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-1212 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 23/1/2003
  het instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1245 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 13/2/2003
  de uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1254 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/2/2003
  de deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1286 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/3/2003
  de tweede Golfoorlog
  Eerste minister
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1303 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 3/4/2003
  het actieplan voor personen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)