Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Joris Van Hauthem

18 resultaten

2-56 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 2/12/1999
  de verdeling van de onderwijsdotatie
  Eerste minister
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-66 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 9/12/1999
  de eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering
  Eerste minister
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-157 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 24/2/2000
  de recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-216 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-227 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 27/4/2000
  de inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-371 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 9/11/2000
  de uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-389 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 23/11/2000
  het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-431 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 21/12/2000
  de aanwijzing van een regeringscommissaris
  Eerste minister
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-470 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 25/1/2001
  het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
2-756 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 22/11/2001
  de gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht
  Eerste minister
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-796 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 13/12/2001
  de problemen bij de uitvoering van het Lombardakkoord in een aantal Brusselse gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-826 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 17/1/2002
  de defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-855 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 31/1/2002
  de recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen
  Eerste minister
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-860 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 7/2/2002
  het onwerkzame karakter van de nationale paritaire comitÚs
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-920 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 14/3/2002
  de onwettelijkheid van de oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-1107 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 7/11/2002
  de interpretatie inzake taalaanhorigheid van een aantal bepalingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de zogenaamde Brusselwet
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1161 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 5/12/2002
  de perikelen met de MUG-dienst in de regio Galmaarden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1258 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 20/2/2003
  het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)