Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jacques D'Hooghe

14 resultaten

2-536 Jacques D'Hooghe (CVP) 14/3/2001
  de arbeidsduurvermindering en de eindeloopbaan in de gezondheidssector
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-559 Jacques D'Hooghe (CVP) 29/3/2001
  de federale protocollijst
  Eerste minister
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-626 Jacques D'Hooghe (CVP) 31/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-486
2-671 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/6/2001
  de toestand bij Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-691 Jacques D'Hooghe (CVP) 12/7/2001
  de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersslachtoffers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-729 Jacques D'Hooghe (CD&V) 25/10/2001
  het Sabena-dossier
  Eerste minister
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-752 Jacques D'Hooghe (CD&V) 22/11/2001
  het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/11/2001 (commissiehandelingen 0-0)
2-867 Jacques D'Hooghe (CD&V) 7/2/2002
  de vrijwaring van de liquiditeitspositie van DAT
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-897 Jacques D'Hooghe (CD&V) 28/2/2002
  het legale of illegale karakter van gokken op het internet
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1918
2-965 Jacques D'Hooghe (CD&V) 7/5/2002
  de recente ontwikkelingen inzake kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-1037 Jacques D'Hooghe (CD&V) 27/6/2002
  de veiligheid van de zogenaamde "lage kosten"-luchtvaartmaatschappijen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1127 Jacques D'Hooghe (CD&V) 14/11/2002
  het recht op maatschappelijke dienstverlening voor een kandidaat-geregulariseerde
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1242 Jacques D'Hooghe (CD&V) 13/2/2003
  het rookgedrag in Belgi en het budgettair beleid en het gezondheidsbeleid terzake
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1275 Jacques D'Hooghe (CD&V) 13/3/2003
  de controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)