Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Ludwig Caluwť

44 resultaten

2-19 Ludwig Caluwť (CVP) 27/10/1999
  de aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-35 Ludwig Caluwť (CVP) 10/11/1999
  de besluitvorming rond het Rosetta-plan
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-57 Ludwig Caluwť (CVP) 2/12/1999
  de inhoud van het akkoord dat de financiering van de gewesten en gemeenschappen wijzigt
  Eerste minister
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-83 Ludwig Caluwť (CVP) 23/12/1999
  de onderhandelingen over de ingebruikname van de IJzeren Rijn en de alternatieven die door Nederland worden voorgesteld
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-84 Ludwig Caluwť (CVP) 23/12/1999
  het ministerieel besluit om de verkoop van bepaalde vuurwerkartikelen op te schorten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-96 Ludwig Caluwť (CVP) 20/1/2000
  de uitblijvende daling van de Internettelefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-97 Ludwig Caluwť (CVP) 20/1/2000
  de inplanting van nieuwe open asielcentra in Ekeren en Wommelgem
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-111 Ludwig Caluwť (CVP) 27/1/2000
  de beheersing van epidemieŽn
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-142 Ludwig Caluwť (CVP) 17/2/2000
  de gevolgen van de beslissingen omtrent de nachtvluchten voor het investeringsprogramma van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-201 Ludwig Caluwť (CVP) 30/3/2000
  het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana
  Eerste minister
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-214 Ludwig Caluwť (CVP) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-237 Ludwig Caluwť (CVP) 4/5/2000
  geen gratis openbaar vervoer in BelgiŽ voor voetbalsupporters tijdens Euro 2000
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-246 Ludwig Caluwť (CVP) 11/5/2000
  de betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/5/2000 (handelingen 2-45)
2-271 Ludwig Caluwť (CVP) 25/5/2000
  de bedeling van de formulieren voor de volksraadpleging in de faciliteitengemeenten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-275 Ludwig Caluwť (CVP) 30/5/2000
  de nieuwe reglementering op de handel in vuurwerk en de blijvende gevaren die eruit voortspruiten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-291 Ludwig Caluwť (CVP) 8/6/2000
  de aangekondigde daling van de communicatiekost voor het internetverkeer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-292 Ludwig Caluwť (CVP) 8/6/2000
  de controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof
  Eerste minister
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-324 Ludwig Caluwť (CVP) 13/7/2000
  de vernietiging door de Raad van State van de benoeming van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-334 Ludwig Caluwť (CVP) 20/7/2000
  het toekomstige druggedoogbeleid van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-342 Ludwig Caluwť (CVP) 12/10/2000
  de daling van de tarieven voor de vaste telefonie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-386 Ludwig Caluwť (CVP) 23/11/2000
  de uitvoering van de op 14 november unaniem goedgekeurde motie van het Vlaams Parlement met betrekking tot de betrokkenheid van het Vlaamse Gewest bij het federale mobiliteitsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-422 Ludwig Caluwť (CVP) 14/12/2000
  de medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-447 Ludwig Caluwť (CVP) 11/1/2001
  het transportplan van de minister
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-473 Ludwig Caluwť (CVP) 25/1/2001
  de onderhandelingen met Nederland over spoorlijn 11
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-474 Ludwig Caluwť (CVP) 25/1/2001
  het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
2-519 Ludwig Caluwť (CVP) 22/2/2001
  de begeleidende maatregelen bij de aanleg te Ekeren van het werkspoor voor de hogesnelheidslijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-594 Ludwig Caluwť (CVP) 3/5/2001
  de invoering van de euro-minikit
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-625 Ludwig Caluwť (CVP) 31/5/2001
  het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en Nederland
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-662 Ludwig Caluwť (CVP) 21/6/2001
  de reactie van de minister op de resolutie die door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd in verband met het investeringsplan van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-670 Ludwig Caluwť (CVP) 28/6/2001
  de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-682 Ludwig Caluwť (CVP) 5/7/2001
  de ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-738 Ludwig Caluwť (CD&V) 8/11/2001
  tbc-gevallen in Noord-Brabant
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-852 Ludwig Caluwť (CD&V) 31/1/2002
  de heractivering van de IJzeren Rijn
  Eerste minister
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-877 Ludwig Caluwť (CD&V) 21/2/2002
  de onderhandelingen met betrekking tot de Ijzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-940 Ludwig Caluwť (CD&V) 28/3/2002
  de onrust in de Antwerpse gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-970 Ludwig Caluwť (CD&V) 8/5/2002
  de ontslagbrief van de heer Heinzmann
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/5/2002 (handelingen 2-202)
2-978 Ludwig Caluwť (CD&V) 16/5/2002
  de" prijs per meeteenheid"- aanduiding en de kleine handelszaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-1013 Ludwig Caluwť (CD&V) 13/6/2002
  de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1054 Ludwig Caluwť (CD&V) 10/7/2002
  het protest van Nederland tegen de inplanting van windmolens op de Vlakte van de Raan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1099 Ludwig Caluwť (CD&V) 24/10/2002
  de maatregelen inzake lijn 12 van de spoorwegen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1111 Ludwig Caluwť (CD&V) 7/11/2002
  de goedkeuring van het dubbelbelastingverdrag BelgiŽ-Nederland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-1152 Ludwig Caluwť (CD&V) 28/11/2002
  het uitstel van een investering van 150 miljoen euro door BASF omwille van de onzekerheid over het Belgische Kyoto-beleid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1206 Ludwig Caluwť (CD&V) 16/1/2003
  het taalgebruik bij facturatie door de brandweer in de gemeente Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1301 Ludwig Caluwť (CD&V) 3/4/2003
  de onderhandelingen tussen BelgiŽ en Nederland inzake een aantal spoordossiers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)