Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jacques Santkin

3 resultaten

2-117 Jacques Santkin (PS) 2/2/2000
  de tenuitvoerlegging van de wet van 22 december 1998 betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-140 Jacques Santkin (PS) 17/2/2000
  de structuur van de buitendiensten van de Administratie voor de invordering, inzonderheid in de provincie Luxemburg
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-442 Jacques Santkin (PS) 11/1/2001
  het reglement inzake het verlof en het politiek verlof voor het personeel van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)