Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Nathalie de T' Serclaes

12 resultaten

2-4 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 13/10/1999
  de achterstand bij het Hof van beroep van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-154 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 24/2/2000
  haar plan om de taken van het Centrum voor gelijke kansen uit te breiden tot vormen van discriminatie waarvan vrouwen het slachtoffer zijn
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-189 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 22/3/2000
  de gevolgen van het plan ter bestrijding van racisme en andere vormen van discriminatie voor de bevoegdheden van het Centrum voor gelijkheid van kansen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-501 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 8/2/2001
  de naleving van de wet betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-604 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 10/5/2001
  de terugbetaling door de ziekteverzekering van de kosten welke ouders van kinderen die aan kanker lijden, moeten dragen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-649 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 13/6/2001
  het toenemend aantal groepsverkrachtingen door jongeren
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-656 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 19/6/2001
  de afschaffing van de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk op te sluiten in een gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-899 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 6/3/2002
  de gevolgen van de maatregelen in de kinesitherapie voor de begeleiding van zwangere vrouwen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-984 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/5/2002
  de installatie van de nationale commissie voor de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1092 Nathalie de T' Serclaes (MR) 23/10/2002
  de omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1119 Nathalie de T' Serclaes (MR) 13/11/2002
  het lot dat het wetsontwerp over de toekenning van een voogd aan niet-begeleide minderjarigen beschoren is
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1262 Nathalie de T' Serclaes (MR) 26/2/2003
  de inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)