Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Michel Barbeaux

13 resultaten

2-254 Michel Barbeaux (PSC) 17/5/2000
  de publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen
  Eerste minister
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-391 Michel Barbeaux (PSC) 29/11/2000
  het belang dat wordt gehecht aan tweetaligheid bij leidinggevende ambtenaren
  Eerste minister
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-408 Michel Barbeaux (PSC) 7/12/2000
  de modernisering van het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-579 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2001
  de aangekondigde beperking van de wervingen vanaf 1 juni om het Copernicus-plan te kunnen uitvoeren
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-780 Michel Barbeaux (PSC) 6/12/2001
  de afschaffing van de korting op geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-930 Michel Barbeaux (PSC) 21/3/2002
  de toekenning van een premie aan personeelsleden van het ministerie van Financin die zijn aangewezen voor een buitendienst die gelegen is op het grondgebied van een grote agglomeratie
  minister van Financin
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-961 Michel Barbeaux (PSC) 25/4/2002
  de aanwijzing van de topmanager voor "Volksgezondheid"
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-1002 Michel Barbeaux (cdH) 5/6/2002
  de aanwijzing van de nieuwe topmanagers
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1079 Michel Barbeaux (cdH) 10/10/2002
  de terugvordering van de BTW op waterzuiveringsinfrastructuur die toebehoort aan het Brussels Gewest
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1138 Michel Barbeaux (cdH) 21/11/2002
  de weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1202 Michel Barbeaux (cdH) 15/1/2003
  de gevolgen van de toepassing van het kunstenaarsstatuut voor de uitgeverijen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1228 Michel Barbeaux (cdH) 5/2/2003
  de malaise bij de FOD Financin ten gevolge van de voorstellen tot hervorming van de specifieke loopbanen
  minister van Financin
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1252 Michel Barbeaux (cdH) 20/2/2003
  de concrete toepassing van het statuut van onthaalmoeder
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)