Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Ludwig Caluwť

8 resultaten

1-824 Ludwig Caluwť (CVP) 25/3/1998
  de toepassing, in de openbare sector, van het verbod bij aanwervingen leeftijdsvoorwaarden op te leggen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-839 Ludwig Caluwť (CVP) 1/4/1998
  de indeling van de gewestelijke brandweergroepen in de provincie Antwerpen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-854 Ludwig Caluwť (CVP) 22/4/1998
  de liberalisering van de binnenvaart
  minister van Vervoer
  vraag ingetrokken
1-912 Ludwig Caluwť (CVP) 9/6/1998
  een beleid betreffende gevaarlijke honden
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-983 Ludwig Caluwť (CVP) 14/10/1998
  de samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1047 Ludwig Caluwť (CVP) 16/12/1998
  het ontwerp van regio-indeling voor de brandweerdiensten van de provincie Antwerpen
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1048 Ludwig Caluwť (CVP) 16/12/1998
  het nieuwe rittenschema van de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1139 Ludwig Caluwť (CVP) 24/3/1999
  het gebruik van de term "Raad" in plaats van "Parlement" in de onderrichtingen voor de verkiezingen van 13 juni a.s.
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)