Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Andre Delcourt-Ptre

10 resultaten

1-680 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 13/11/1997
  de ernstige gebeurtenissen die zich tijdens het weekeinde in verschillende steden hebben voorgedaan
  Eerste Minister
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-720 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 18/12/1997
  het verband tussen de werkloosheidsuitkering of het wachtgeld voor jongeren en de verplichting om een opleiding te volgen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-842 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 1/4/1998
  de herintreding van langdurig werklozen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-859 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 23/4/1998
  de steunmaatregelen voor de tewerkstelling verbonden aan de vermindering van de werktijd tot 32 uur per week
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-877 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 6/5/1998
  de circulaire betreffende het vervolgingsbeleid ten aanzien van het bezit van cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-962 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 9/7/1998
  het vrijwilligerswerk dat werklozen mogen doen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-1011 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 17/11/1998
  de verlaging van de socialezekerheidsbijdragen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1109 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 25/2/1999
  de informatiecampagne die de Europese burgers wil aanzetten deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1137 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 24/3/1999
  het personeelstekort bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)
1-1161 Andre Delcourt-Ptre (PSC) 21/4/1999
  het recht op werkloosheidsuitkeringen van bestaansminimumtrekkers die in een doorstromingsprogramma worden tewerkgesteld
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)