Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Bert Anciaux

19 resultaten

1-656 Bert Anciaux (VU) 22/10/1997
  de lozingen van de Franse opwerkingsfabriek Cogéma en de mogelijke alternatieven voor het Belgisch kernafval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-690 Bert Anciaux (VU) 20/11/1997
  het ziekelijk functioneren van de Controledienst voor de Verzekeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-712 Bert Anciaux (VU) 11/12/1997
  de overheveling van de Enquêtedienst van het Hoog Comité van Toezicht naar de gerechtelijke politie en naar de administratie van het Ministerie van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-730 Bert Anciaux (VU) 8/1/1998
  de afhandeling en oorzaken van de sluiting van Renault-Vilvoorde en het voorkomen van soortgelijke sociale drama's
  Eerste Minister
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-763 Bert Anciaux (VU) 29/1/1998
  de vlucht van AFCEA naar Nederland
  Eerste Minister
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-781 Bert Anciaux (VU) 12/2/1998
  de resultaten van een onderzoek dat aangeeft dat de bevolking zich steeds meer zorgen maakt omtrent gesjoemel en corruptie
  Eerste Minister
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-804 Bert Anciaux (VU) 4/3/1998
  de rol van een gewezen procureur-generaal in het Super Club-onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-817 Bert Anciaux (VU) 18/3/1998
  het verlenen van fiscale amnestie aan de Belgische diamantsector
  vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-849 Bert Anciaux (VU) 22/4/1998
  het lobbywerk van de Eerste Minister voor Tractebel in Kazachstan
  Eerste Minister
  beantwoord op 23/4/1998 (handelingen 1-180)
1-872 Bert Anciaux (VU) 6/5/1998
  het opzij stappen van de luitenant-generaal van de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-898 Bert Anciaux (VU) 27/5/1998
  het veiligheidsbeleid in Brussel en de evaluatie van de veiligheidscontracten
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-928 Bert Anciaux (VU) 18/6/1998
  het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het promoten of boycotten van nieuwe initiatieven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-960 Bert Anciaux (VU) 9/7/1998
  de eventuele verschillen in de belastingaangiften van zelfstandigen en loontrekkenden en de stigmatiserende invloed ervan
  minister van Financiën
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-986 Bert Anciaux (VU) 14/10/1998
  de beslissing van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie tot het niet-vervolgen van enkele toppolitici
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1023 Bert Anciaux (VU) 26/11/1998
  het dreigende uitstel van het parlementair debat betreffende de opwerking van kernenergie
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-1083 Bert Anciaux (VU) 3/2/1999
  de kankerverwekkende effecten van de HAWK-afweersystemen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1106 Bert Anciaux (VU) 24/2/1999
  de rol van de Katholieke kerk als werkgever
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1134 Bert Anciaux (VU) 17/3/1999
  de voordracht van Karel Van Miert als Europees commissaris
  Eerste Minister
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1148 Bert Anciaux (VU) 31/3/1999
  de resultaten van een handelsmissie naar Turkije in 1997
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  vraag geherkwalificeerd