Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jeannine Leduc

9 resultaten

1-716 Jeannine Leduc (VLD) 17/12/1997
  de problemen bij de fruittelers
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-735 Jeannine Leduc (VLD) 14/1/1998
  het ontbreken van lijsten met namen en data van verdwijning van vermiste of vermoorde kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-740 Jeannine Leduc (VLD) 14/1/1998
  de overval op het geldtransport in de buurt van Borgworm
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/1998 (handelingen 1-157)
1-759 Jeannine Leduc (VLD) 28/1/1998
  het versturen van aanslagformulieren
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-161)
1-808 Jeannine Leduc (VLD) 11/3/1998
  het optreden van rijkswachters bij het opstellen van processen-verbaal in de fruitteeltsector
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-987 Jeannine Leduc (VLD) 15/10/1998
  door vluchtelingen gepleegde fraude ten nadele van verschillende OCMW's
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1036 Jeannine Leduc (VLD) 4/12/1998
  de opdracht tot chemisch oplossen van een menselijk lijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1080 Jeannine Leduc (VLD) 2/2/1999
  de maatregel om de handel in peren voor onbeperkte tijd te blokkeren
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1107 Jeannine Leduc (VLD) 25/2/1999
  het inschakelen van het personeel van de NAVO basis te Zutendaal
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)