Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jan Loones

18 resultaten

1-648 Jan Loones (VU) 16/10/1997
  de term nationale politie
  Eerste Minister
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-664 Jan Loones (VU) 5/11/1997
  het brandstoftekort bij de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-703 Jan Loones (VU) 3/12/1997
  de regulering van de pleziervaart op zee
  minister van Vervoer
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-746 Jan Loones (VU) 21/1/1998
  de luchtmachtbasis Koksijde : functie, airshow
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-772 Jan Loones (VU) 4/2/1998
  de blokkering van de aanpassing van het statuut van redder-duiker van het 40e Smaldeel Helikopters
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-811 Jan Loones (VU) 11/3/1998
  de visserijblokkade in Oostende
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-840 Jan Loones (VU) 1/4/1998
  de sluiting van postkantoren
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vraag geherkwalificeerd
1-863 Jan Loones (VU) 29/4/1998
  het natuurherstelplan "IJzermonding" te Nieuwpoort en de overdracht van de oude marinebasis Nieuwpoort naar het Vlaams Gewest
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-888 Jan Loones (VU) 13/5/1998
  de mensenrechten in Turkije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-908 Jan Loones (VU) 4/6/1998
  de toepasselijkheid van de taalwetgeving bij een openbare aanbesteding
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-913 Jan Loones (VU) 10/6/1998
  de bestelling van dubbeldekstreinen door de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 11/6/1998 (handelingen 1-196)
1-944 Jan Loones (VU) 1/7/1998
  de situatie van kankerpatiŽntjes
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-999 Jan Loones (VU) 28/10/1998
  het ongeluk met de vissersboot N 52 - Seahunter
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-1017 Jan Loones (VU) 19/11/1998
  de aanhouding van PKK-leider Ocalan
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1998 (handelingen 1-222)
1-1044 Jan Loones (VU) 16/12/1998
  NMBS - Operatie goodwill - Alternatieve voorstellen
  minister van Vervoer
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1074 Jan Loones (VU) 20/1/1999
  de taal van de documenten bij het fonds voor bestaanszekerheid in de bouw
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1124 Jan Loones (VU) 10/3/1999
  de uitvoeringsbesluiten van de wet op de bescherming van het mariene milieu
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/3/1999 (handelingen 1-252)
1-1142 Jan Loones (VU) 24/3/1999
  de modesector en de solden
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)