Mondelinge vraag nr. 3-597

3-597 Berni Collas (MR) 2/3/2005
  de verklaringen van de Duitse kanselier inzake de hervorming van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-641