Wijziging van het reglement

  B.Z. 2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Voorstellen van senatoren 7 2 1 2
Aangenomen voorstellen - - - 1
Verworpen voorstellen - - - -
Vervallen voorstellen - - - -