Wijziging van het reglement

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Voorstellen van senatoren 5 7 10 2 1
Aangenomen voorstellen 1 - 1 1 -
Verworpen voorstellen - - - - -
Vervallen voorstellen - - - - -