Wijziging van het reglement

  B.Z. 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
Voorstellen van senatoren - 9 13 4 4
Aangenomen voorstellen - 3 1 3 -
Verworpen voorstellen - - - - -
Vervallen voorstellen - - - 1 -