Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 2014-2019)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Ingediend door senatoren 1 10 5 2 5 4
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - - 2 - - -
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Vervallen - 1 2 - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - 2 - -

Wetsontwerpen

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Ingediend door de regering - - - - - -
Overgezonden door de Kamer - 2 7 8 20 5
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 1 2 - 10 1
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - - - - 2 -
Verworpen - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Vervallen - - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 2 7 7 20 4

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Wetsontwerpen (regering) - - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer - - - - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - - -
Verworpen - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - - - -
Vervallen - - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Wetsvoorstellen (senatoren) 1 10 5 2 5 4
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - - 2 - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Vervallen - 1 2 - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - 2 - -

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Overgezonden door de Kamer - 1 1 1 10 2
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - - -
Ongewijzigd aangenomen - 1 1 - 7 1
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - - - 3 -
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - - 2 -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - 2 -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - - -
Verworpen - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Vervallen - - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 1 - 10 1

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Wetsvoorstellen (senatoren) - - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - - - - - -
Geamendeerd door de Kamer - - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - - -
Ingetrokken - - - - - -
Vervallen - - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - - - - - -

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Overgezonden door de Kamer - 1 6 7 10 3
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - - -
Niet-geŽvoceerd - 1 2 7 7 2
GeŽvoceerd - - 2 - - -
Beslissing tot niet-amendering - - 1 - - -
Onderzoekstermijn verstreken - - - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - - - -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - - -
Vervallen - - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 6 7 10 3

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.