Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 2010-2014)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ingediend door senatoren 179 612 201 146 55
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 13 24 18 34
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - 2 3 5 3
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - 1 5
Verworpen door de Kamer - - - 1 -
Ingetrokken 1 4 3 4 7
Vervallen - 30 55 10 55
Voorgelegd ter bekrachtiging - 8 24 10 35

Wetsontwerpen

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Ingediend door de regering 1 20 52 51 44
Overgezonden door de Kamer - 89 100 143 220
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat - 48 86 144 196
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - - 2 2 1
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 82 153 180 301

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Wetsontwerpen (regering) 1 20 52 51 44
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer - 18 37 49 62
Geamendeerd door de Kamer - - - - 1
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - 1
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 16 40 39 73
Vervallen - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Wetsvoorstellen (senatoren) 16 63 36 19 5
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 2 9 6 15
Geamendeerd door de Kamer - - 1 1 -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - 1 1 -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - 1 - - 3
Vervallen - - 25 - 10
Voorgelegd ter bekrachtiging - 2 9 1 16

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Overgezonden door de Kamer - 10 22 26 55
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Ongewijzigd aangenomen - 9 16 26 53
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - - 1 2 1
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - 1 -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - 1 -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 9 17 28 55

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Wetsvoorstellen (senatoren) 163 549 165 127 50
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 11 15 12 19
Geamendeerd door de Kamer - 2 3 4 4
Aangenomen na amendering door de Kamer - 2 2 4 3
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - 1 - 1 -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - 1 5
Verworpen door de Kamer - - - 1 -
Ingetrokken 1 3 3 4 4
Vervallen - 30 30 10 45
Voorgelegd ter bekrachtiging - 6 15 9 19

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Overgezonden door de Kamer - 79 78 117 165
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Niet-geŽvoceerd - 37 63 49 87
GeŽvoceerd - 21 32 68 81
Beslissing tot niet-amendering - 19 29 60 77
Onderzoekstermijn verstreken - - - - 2
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 2 3 7 3
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - 2 2 -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - 2 1 -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - 1 -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging - 57 96 113 173

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.