Wetgevende werkzaamheden (Legislatuur 2003-2007)

Wetsvoorstellen

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Ingediend door senatoren 187 334 214 174 100
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 8 - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat 1 11 18 20 17
Aangenomen na amendering in tweede behandeling in de Senaat - 4 2 - 4
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - 4 11 4 2
Verworpen door de Kamer - 1 - - -
Ingetrokken - 3 12 8 3
Vervallen 1 10 8 34 35
Voorgelegd ter bekrachtiging 1 12 9 13 22

Wetsontwerpen

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Ingediend door de regering 19 55 68 54 44
Overgezonden door de Kamer 2 94 99 136 172
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 5 - - -
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Aangenomen in 1ste behandeling in de Senaat 1 107 76 111 148
Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - - - 2 -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging 3 147 147 194 248

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - regering

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Wetsontwerpen (regering) 19 55 68 54 44
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - - - - -
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - - - - -
Aangenomen (in 1ste behandeling in de Senaat) en overgezonden aan de Kamer 1 64 41 62 54
Geamendeerd door de Kamer - - - 2 -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - 2 -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging 1 64 46 66 61
Vervallen - - - - -

Art. 77 - Initiatief in de Senaat - senatoren

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Wetsvoorstellen (senatoren) 23 55 22 21 11
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 2 - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer - 1 2 6 2
Geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na amendering door de Kamer - - - - -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - - - - -
Verworpen door de Kamer - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - 3 2 5 7
Voorgelegd ter bekrachtiging - 1 - 3 5

Art. 77 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Overgezonden door de Kamer 1 25 21 29 28
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 2 - - -
Ongewijzigd aangenomen - 16 15 19 23
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 3 2 5 8
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - - - -
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Verworpen - - - - -
Ingetrokken - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging 1 22 19 28 31

Art. 81 - Initiatief in de Senaat

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Wetsvoorstellen (senatoren) 164 279 192 153 89
Ontheven uit caduciteit in de Kamer - 6 - - -
Aangenomen en overgezonden aan de Kamer 1 10 16 14 15
Geamendeerd door de Kamer - 4 2 - 4
Aangenomen na amendering door de Kamer - 4 2 - 4
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - 1 1 - -
Niet in overweging genomen - - - - -
Verworpen in de Senaat - 4 11 4 2
Verworpen door de Kamer - 1 - - -
Ingetrokken - 3 12 8 3
Vervallen 1 7 6 29 28
Voorgelegd ter bekrachtiging 1 11 9 10 17

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer

  B.Z. 2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Overgezonden door de Kamer 1 69 78 107 144
Ontheven uit caduciteit in de Senaat - 3 - - -
Niet-geŽvoceerd - 33 52 62 73
GeŽvoceerd 1 29 25 35 75
Beslissing tot niet-amendering - 21 11 19 57
Onderzoekstermijn verstreken - - - - -
Geamendeerd teruggezonden aan de Kamer - 3 7 6 6
Opnieuw geamendeerd door de Kamer - - 1 - 1
Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - - - - -
Opnieuw geamendeerd door de Senaat - - - - -
Vervallen - - - - -
Voorgelegd ter bekrachtiging 1 61 82 100 156

Evocatie : detail

Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar.