Parlementaire vragen - Schriftelijke vragen - 2013-2014

Dit zijn alle schriftelijke vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

Nummer Senator Minister Datum
5-10035 Guido De Padt (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Stationsomgeving Geraardsbergen - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Masterplan stationsomgeving Geraardsbergen - Evaluatie - Investeringen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10036 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Leger - Pestgedrag - Overzicht
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
5-10037 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekte van Lyme - Diagnose - Opsporing - Behandeling
  Verzending vraag 8/10/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4435
5-10038 Dirk Claes (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Instroom - Uitstroom - Regering Di Rupo
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 6/11/2013
5-10039 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Dringende medische hulp - Terugbetalingen voor mensen zonder wettig verblijf - Administratieve lasten en kosten - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stad Brussel
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10040 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Websites - Toegang - Blokkeren van domeinnamen - Kansspelencommissie - Providers
  Verzending vraag 8/10/2013
  Herkwalificatie 19/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4615
5-10041 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Arrondissement Brussel - Drugdealers - Aanpak - Tegenstellingen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10042 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10043
5-10043 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10042
5-10044 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheid - Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvordering voor uitbetaalde wedden
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-10045 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
5-10046 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ZiekenhuisbacteriŽn - Ziekenhuisinfecties - HandhygiŽne - Ziekenhuizen - Woonzorgcentra - Prehospitaalfase - Ziekenvervoer - Uitbreiding van de campagnes
  Verzending vraag 8/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10047 Wilfried Vandaele (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Elektronische treinkaart - Leestoestel - Werking - Gegevens - Vergoeding van vertragingen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10048 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan - Lokale overlegstructuren
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10049 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10050
5-10050 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Onderzoek Europese Rekenkamer - Donor gedreven dynamiek - Ingreep bij problemen - Bijsturing
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10049
5-10051 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10052
5-10052 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Onderzoek Europese Rekenkamer - Ontwikkelingshulp - EfficiŽntie - REJUSCO-programma
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10051
5-10053 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10054
5-10054 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Democratische Republiek Congo - Ontwikkelingshulp - Europese Rekenkamer - Risico op corruptie - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10053
5-10055 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 13/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10056
5-10056 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Identiteitsfraude - Betaalautomaten - Overzicht - Vormen - Economische schade - Maatregelen
  Verzending vraag 8/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10055
5-10057 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10058
5-10058 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10057
5-10059 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude
  Verzending vraag 9/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10060
5-10060 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10059
5-10061 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Overzicht - Evoluties
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10062 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10063
5-10063 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10062
5-10064 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10065
5-10065 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10064
5-10066 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  112/100-centrales - Integratie - ASTRID - Toekomstvisie
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10067 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefooncentrales - Hulpdiensten - Noodoproepen - Aantallen - Integratie - Call centers van politiezones
  Verzending vraag 9/10/2013
  Rappel 15/1/2014
  Antwoord 13/2/2014
5-10068 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Toekennen van het palliatief statuut - Erkenning als palliatief patiŽnt - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4776
5-10069 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale derdebetalersregeling - Misbruik - Controles - Overzicht
  Verzending vraag 9/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4777
5-10070 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  ESBL-bacterie (Extented spectrum beta lactamase) - Communicatiebeleid - Wetsontwerp
  Verzending vraag 9/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10071 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10072
5-10072 Fabienne Winckel (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de berekening van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor ontslagen personeelsleden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3646
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10071
5-10073 Johan Verstreken (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Intrekking vraag 19/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3970
5-10074 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Motorfietsen - Verkeersongevallen - Politie - Airbags
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10075 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verplichte aansprakelijkheidsverzekering - Onverzekerde voertuigen - Ongevallen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 7/11/2013
5-10076 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Onverzekerde voertuigen - Ongevallen - Actieplan
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10077 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Trajectcontrole - Controletrajecten - Controles - Overtredingen
  Verzending vraag 10/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10078 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Branddekens - Vet- en oliebranden - Normen - Conformiteit - Stichting Brandwonden
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10079 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10080
5-10080 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - Onderzoeken - Veroordelingen - Aanpak
  Verzending vraag 10/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10079
5-10081 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Wapenindustrie - Europese Unie - Versterking - Taskforce
  Verzending vraag 15/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4448
5-10082 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Farmaceutische industrie - Informele overlegorganen - Bestaan - Participatie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4436
5-10083 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het hoge gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij ouderen
  Verzending vraag 15/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3981
5-10084 Benoit Hellings (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom - Producten voor televisie - Partnerschaps- en exclusiviteitsovereenkomst - Walt Disney Corporation en andere productiemaatschappijen - Verspreidingsopties - Aanwezigheid van malware op de Belgacomservers - Invloed op de contracten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10085 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Azerbeidzjan - Verkiezingen - Campagne - Reactie van de oppositie - Democratisch proces - Europese monitoring
  Verzending vraag 15/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Antwoord 6/1/2014
5-10086 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10087
5-10087 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ
  Verzending vraag 15/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10086
5-10088 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Privťsauna's - Gezondheidsrisicos - Controles - Gemeentes
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 13/11/2013
5-10089 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Illegale lozingen in de Noordzee - Controle op pollutie door het hulpschip Stern - Staalname - Overzicht - Oproepen via very high frequency
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10090 Helga Stevens (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinstations - Toegankelijkheid - Liften en mobiele platformen - Overzicht
  Verzending vraag 15/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10091 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID NV - COP-meerjarenplan - Doelstellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10092 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  CAD ASTRID - Problemen - Procedures - Werkwijze - Analyse
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10093 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  ASTRID-dossier - Brandweer - Politie - Vertegenwoordiging - Samenwerking
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10094 Paul Magnette (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Vennootschap met sociaal oogmerk - Statuut - stand van zaken
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
5-10095 Paul Magnette (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gift aan een erkende instelling Ė Belastingvermindering - Stand van zaken - Evolutie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/4/2014
5-10096 Fatiha SaÔdi (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragers afkomstig uit SyriŽ - Subsidiaire bescherming - Statuut van vluchteling
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10097 Paul Magnette (PS) minister van Werk  
  Dienstenchequesbedrijven - Federatie van dienstenchequesbedrijven (Unitis) - Toestand - Faillissementen - Steun - Vooruitzichten
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10099 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Taks tot vergoeding van de successierechten - Rechtvaardiging - Ontvangsten - Bijdragen van de verenigingen zonder winstoogmerk
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
5-10100 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Gewesten - Terugvordering - Verdeelsleutel
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
5-10101 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Boete - Reputatie
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-10102 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Waterzuivering - Inbreuk op Europese normen - Europees Hof voor Justitie - Boete - Overleg met de gewesten - Verdeelsleutel - Maatregelen
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10103 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baby's - Gewicht - Fijn stof - Impact - Ondergewicht
  Verzending vraag 15/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10104 Lieve Maes (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Kadastrale inkomens - Aanpassing
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10105 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Maatregelen - Wanbetalers
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10106 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Werkhervatting
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10107 Louis Ide (N-VA) minister van Werk  
  Loopbaanonderbreking voor medische bijstand - Unieke personen - Overzicht - Controlesysteem
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 19/12/2013
5-10108 Louis Ide (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  MediPrima - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Medische kosten - Verpleeginstellingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10109 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Administratief centrum - Mutualiteiten - Reserves
  Verzending vraag 16/10/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 12/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4778
5-10110 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Begraafplaats - Vandalisme - Grafschennis - Klachten - Vervolgingen - Straffen - Beveiliging
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10111 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Vuurwapens - Politioneel onderzoek - Inbeslagnames - Overzicht
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10112 Inge Faes (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brandstoffraude - Stookolie - Rode diesel - Benzinestations - Controles - Resultaten
  Verzending vraag 16/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10113 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop
  Verzending vraag 16/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10114 Fatiha SaÔdi (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verspreiding van corruptie naar het buitenland - Rapport van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Transparency International - Instrumenten in de strijd tegen de corruptie - Uitvoering
  Verzending vraag 17/10/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10115 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie - Correctiemechanisme - Verschuldigde bedragen - Provincie Luxemburg - Politiezones Aarlen, Aubange en Virton - Jaren 2012 en 2013
  Verzending vraag 17/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10116 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 6/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10117
5-10117 Martine Taelman (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Marokko - Persvrijheid - Arrestatie van journalist Ali Anouzla - Democratisering
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10116
5-10118 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10119
5-10119 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10118
5-10120 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Veiligheidskledij - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2013
  Herkwalificatie 25/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4964
5-10121 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10122
5-10122 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Politie - Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Werking - Centralisatie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 5/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10121
5-10123 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Rapport - Verbeteringen - Processen-verbaal
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10124 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ziekenhuizen - Criminaliteit - Drugs - Wapens - Politie - Overzicht
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10125 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Golfstaten - Wapenexport
  Verzending vraag 18/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4449
5-10126 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Hulpdiensten - Urgente opdracht - Gebruik van pechstroken - Wettelijk kader
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10127 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Klachten - Bedeling van pakjes en pakketten
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10128 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Ombudsdienst - Jaarverslag - Kwaliteit van de dienstverlening - Klachten
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
5-10129 Dalila Douifi (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de beroepsziekten - Asbestfonds - Uitgekeerde bedragen - Erkenningen
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10130 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Koninklijk Conservatorium Brussel - Renovatie - Vennootschap - Budgettering - Kosten - Timing - Raad van bestuur - Stad Brussel - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
5-10131 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grafschennis - Processen-verbaal - Schade - Aantallen - Daders - Motieven
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10132 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenis van Tilburg - Huurprijs - Huurtermijn - Toekomstperspectief
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10133 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  DNA-analyses - Aanbesteding - Gunning - Duits laboratorium Eurofins Medigenomix Forensik
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10134 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10140
5-10135 Freya Piryns (Groen) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de open terugkeerplaatsen
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3959
5-10136 Freya Piryns (Groen) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van het fibromyalgiesyndroom
  Verzending vraag 18/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3825
5-10137 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Bpost - Cybercrime - Phishing - Evolutie
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 5/11/2013
5-10138 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10139 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
5-10140 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10134
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4868
5-10141 Nele Lijnen (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 21/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10134
5-10142 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10144
5-10143 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10144
5-10144 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10143
5-10145 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 14/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10147
5-10146 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10147
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4869
5-10147 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/10/2013
  Rappel 18/12/2013
  Rappel 30/1/2014
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10146
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4870
5-10148 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy
  Verzending vraag 18/10/2013
  Antwoord 18/11/2013
5-10149 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Feestvuurwerk - Aanvragen - Processen-verbaal - Verwondingen - Klachten
  Verzending vraag 21/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10150 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Luchthavens - Veiligheidscontroles - Private bewakingsfirma's - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 21/10/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10151 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Deskundigen in strafzaken - Bezoldiging - Overzicht
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10152 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersboetes - Discriminatie tussen Belgen en buitenlanders - Touring - Slachtofferfonds - Intrekking van het rijbewijs
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10153 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Uniform - Afschaffing - Veiligheidsprobleem - Vakbonden
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10154 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smokkelmedicijnen - Namaak - Verkoop op het internet - ďCybersquadĒ-cel - Oprichting - Overleg met de Europese douanediensten - Instrumenten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 26/11/2013
5-10155 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verenigde Naties - Verdrag - World Intellectual Property Organisation - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Ratificatie - Auteursrecht
  Verzending vraag 22/10/2013
  Herkwalificatie 9/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4450
5-10156 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Belgische diplomaten in Londen - Niet betaalde boetes - "Congestion charge" - Terugvordering
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10157 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale auteurswetgeving - Leesbeperking - Definitie - Uitbreiding
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10158 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10159 Christine Defraigne (MR) eerste minister  
  Eerste Wereldoorlog - Honderdste verjaardag - Herdenkingen - Slag bij Luik - Herdenking van de Belgische soldaten - Specifiek eerbetoon - Afwezigheid
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 20/11/2013
5-10160 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De afbouw van het opvangnetwerk voor asielzoekers
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3889
5-10161 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het uitwijzen van ingeburgerde en verankerde inwoners naar gevaarlijke landen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3980
5-10162 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het lekken van informatie uit een individueel asieldossier
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4014
5-10163 Fatiha SaÔdi (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De uiteenlopende behandeling van dossiers van besneden vrouwen
  Verzending vraag 22/10/2013
  Antwoord 24/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4092
5-10164 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verboden verkoop van geneesmiddelen op het internet - Operatie PANGEA VI - Interpol - Inbeslagnames van geneesmiddelen - Balans - Aanbevelingen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10165 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de schrijnende toestanden bij de ambulancediensten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 22/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3677
5-10166 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De evolutie van het beroep van tandarts tot een knelpuntberoep
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3678
5-10167 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de cijfers inzake eetstoornissen bij kinderen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 19/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3719
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4928
5-10168 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de pro-ana websites
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3720
5-10169 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het protocol met de mode-industrie in verband met te magere modellen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3721
5-10170 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de duur van een antibioticabehandeling
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3674
5-10171 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de kwaliteitstoets van sperma afkomstig van spermabanken
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3806
5-10172 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het coronavirus
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10173
5-10173 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het coronavirus
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 10/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3816
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10172
5-10174 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aspergillusschimmel
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Antwoord 17/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3830
5-10175 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  de beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10176 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-10176 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10175
5-10177 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De ratificatie door BelgiŽ van het verdrag van Oviedo
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3894
5-10178 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de werkzaamheden van de Evaluatiecel Palliatieve Zorg
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 30/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3897
5-10179 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake ichtiotherapie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Rappel 6/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 19/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3831
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4929
5-10180 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de niet-invasieve prenatale test
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3926
5-10181 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De erkenning van de orthodontie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3951
5-10182 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De vergoeding voor verzuimde afspraken bij zorgverstrekkers
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3963
5-10183 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de behandeling van lichte depressies
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3964
5-10184 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de terugvorderingen van geneeskundige prestaties bij de tariferings- en facturatiediensten
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3969
5-10185 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De verkorting van de verblijfsduur in de kraamkliniek
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3987
5-10186 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de dreigende mazelenepidemie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4020
5-10187 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de nachtdiensten van de huisartsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4021
5-10188 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de klachten over domperidone
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4023
5-10189 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de contingentering-lissage van artsen en tandartsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4024
5-10190 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de coderingssystemen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4025
5-10191 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenningsnormen voor borstklinieken
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4026
5-10192 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bevoorrading van essentiŽle geneesmiddelen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4029
5-10193 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de elektronische accrediteringsaanvraag van artsen
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4030
5-10194 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de fractionering van menselijk bloedplasma
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4035
5-10195 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de mondzorgassistent
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4038
5-10196 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4040
5-10197 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de erkenning van de orthodontie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4043
5-10198 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de vergoeding van heropnames
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4068
5-10199 Dominique Tilmans (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de ziekenhuispediaters
  Verzending vraag 23/10/2013
  Herkwalificatie 29/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4073
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4341
5-10200 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de bestendiging van de maatregel betreffende de financiering van contraceptie voor jongeren
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4088
5-10201 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  het wachtdienstenplan
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4099
5-10202 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de "nuclear magnetic resonance" en de CT-scans
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4100
5-10203 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de aflevering van medicatie door een robot
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4101
5-10204 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de medische beeldvorming
  Verzending vraag 23/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4102
5-10205 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de omzetting van de Europese richtlijn 2012/39 betreffende de serologische screening
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4108
5-10206 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de richtlijnen voor zorgkundigen bij criminaliteit
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4114
5-10207 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de brochure over de wilsverklaringen euthanasie
  Verzending vraag 23/10/2013
  Antwoord 13/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4115
5-10208 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Pensioenen van de burgerlijke oorlogsslachtoffers - Herziening van de wet van 5 maart 1954 - Vereniging van afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl - Resolutie
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10209 Fatiha SaÔdi (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hiv-plan 2014-2019 - Toegang tot een behandeling voor mensen zonder papieren - Mogelijke oplossingen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 19/11/2013
5-10210 Willy Demeyer (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Jaarverslag 2012 - Andere ontwikkelingen in de kansspelsector - Sociale missie - Maatregelen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10211 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10212
5-10212 Willy Demeyer (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Ontwikkelingslanden - Weerslag op de fiscale inkomsten - Initiatieven
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10211
5-10213 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10214
5-10214 Willy Demeyer (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10213
5-10215 Fatiha SaÔdi (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Digitale televisie - Teledistributie - Digitale kanalen - Toegang zonder decoder - Alternatief - Gemeenschappelijke interfacekaart
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10216 Richard Miller (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Psychomedische begeleiding - Clitorisreconstructie - Modaliteiten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10217 Dominique Tilmans (MR) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij -ĒWin for LifeĒ - Regels
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 29/11/2013
5-10218 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Horecasector-Opzegtermijnen -Afwijkingen - Cijfergegevens
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 23/1/2014
5-10219 Fabienne Winckel (PS) minister van Werk  
  Personeel van buitenlandse ambassades en van de SHAPE - Ontzegging van ouderschapsverlof - Follow-up van de vraag
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10220 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10221
5-10221 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 18/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10220
5-10222 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10224
5-10223 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10224
5-10224 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's -
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 7/1/2014
  Antwoord 7/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10223
5-10225 Veerle Stassijns (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gebruik van geneesmiddelen - Overzicht - Bekostiging
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10226 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Schietoefeningen - Zeebodem - Vervuiling door munitie - Legerbasis Lombardsijde - Volume - Informatie van de burgers - Andere gebruikers
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10227 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Hospitalisatieverzekeringen - Medische materialen - Aanrekening van ereloonsupplementen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10228 Helga Stevens (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cochleaire implantaten - Uitwendig toestel - Kostprijs - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10229 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Misdaad onder dwang - Onderzoek - Samenwerking politiediensten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10230 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10231 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - Rapport "Mensenhandel & Mensensmokkel" - Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Veroordelingen - Samenwerking tussen politie, parketten en magistraten
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10232 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Touring - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10233 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Uitzonderlijk vervoer - Koninklijk besluit - Toepassing - Vergunning - Inbreuken - Controles - Overzicht
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10234 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Verkeersovertredingen van de vierde graad - Binnenlandse en buitenlandse bestuurders - Discriminatie - Cijfergegevens buitenlanders - Ingetrokken rijbewijzen - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10235 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wilsverklaringen euthanasie - Registratie - Rijksregister - Leeftijdspiramide - Overlijdens
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10236 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Etikettering van nederzettingsproducten uit de door IsraŽl bezette gebieden - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10237 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10238 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10239 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10240 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Boomkorvisserij - Sleepnetten - Meerjarig OriŽntatieprogramma - Effecten - Controle
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10241 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10242
5-10242 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangeniswezen - Integriteitsschendingen - Ontslagen - Handel - Klokkenluiderstatuut - Sancties
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10241
5-10243 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Slachtoffers - Schadevergoedingen - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10244 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10245
5-10245 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Procedurefouten - Seponeringen - Vrijspraken - Schadevergoedingen - Slachtofferbegeleiding - Regelgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 14/5/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10244
5-10246 Louis Ide (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de inbreuken op de tabakswetgeving
  Verzending vraag 25/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3768
5-10247 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Ambtenaren - Onterechte premies - Interne controle - Rekenhof - Overzicht - Maatregelen
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10248 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Weigering van erkenning van een authentieke akte
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10249
5-10249 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Weigering van erkenning van een authentieke akte
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 30/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10248
5-10250 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaleitsbetwistingen - Bewijskracht van een authentieke akte zolang deze niet formeel werd vernietigd
  Verzending vraag 28/10/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4552
5-10251 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaliteitsbetwistingen - Advies aan de hoofden van diplomatieke en consulaire posten
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10252 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgelijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Aanbevelingen over de aflevering van paspoorten
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10253 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Advies - Weigering tot afgifte van een identiteitsdocument
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10254 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland en de nationaliteitsbetwistingen - Betwisting van de Belgische nationaliteit - Administratieve fase - Adviezen
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/2/2014
5-10255 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Ombudsman - Verslag - Burgerlijke staat van de Belgen in het buitenland - Nationaliteitsbetwistingen - Directie Personenrecht
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10256 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Noodsituaties - Tussenkomsten van artsen - Terughoudendheid - Juridische aansprakelijkheid - Nalatigheid of schuldig verzuim - Administratie - Europese en internationale afspraken
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10257 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Pechstrook - Gebruik - Takelwagens - Nieuwe wegcode - Aanpassing - Tijdschema
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10258 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Maritieme veiligheidsonderneming - Vergunning - Voorwaarden - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 28/10/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10259 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming Ė Onafhankelijke onderzoeken
  Verzending vraag 28/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10260 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 31/10/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10261
5-10261 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  National Security Agency - Bedrijfsspionage - Afluisteren van bedrijfspersoneel - Staatsveiligheid - Maatregelen
  Verzending vraag 31/10/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10260
5-10262 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
5-10263 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Antwoord 23/1/2014
5-10264 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10265
5-10265 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 13/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10264
5-10266 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10268
5-10267 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10268
5-10268 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10266
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10267
5-10269 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Lupus - Diagnose - Epidemiologische gegevens - Ziekte van Lyme
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 24/2/2014
5-10270 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom - Diagnose - Andere aandoeningen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 28/2/2014
5-10271 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Baarmoederhalskanker - Humaan papillomavirus - Preventie - Uitstrijkjes - Overzicht - Thuistest
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10272 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Werk  
  Loopbaandonderbreking - Verlenging - Minimumduur - Evaluatie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10273 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Werk  
  Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Herkwalificatie 17/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4919
5-10274 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Voedselfraude - Criminele organisaties - Dossiers - Veroordelingen - Sepots
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 17/3/2014
5-10275 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Voedselfraude - Criminele organisaties - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 7/1/2014
  Rappel 13/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10276 Benoit Hellings (Ecolo) eerste minister  
  NAVO - Tactische kernwapens in Europa - Verhogen van de transparantie - Vertrouwelijkheidsmaatregelen van de NAVO - Werkdocument - Bondgenoten
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10277 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Marine - Nederland - Logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman - "Joint Support Ship" - Pooling & sharing
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10278 Martine Taelman (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10279
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10280
5-10279 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 19/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10280
5-10280 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Joodse geroofde kunst - Restitutie - Onderzoek - Aanvragen - Meldigen van roofkunst - Federale musea - Overzicht
  Verzending vraag 4/11/2013
  Rappel 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10278
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10279
5-10281 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Internet - Cookiewetgeving - Supercookies - "Device fingerprinting" of digitale vingerafdruk - Privacy - Europese Unie
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10282 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) minister van Justitie  
  Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10283
5-10283 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cookiewetgeving - Toestemming van de internetgebruiker - Uitzondering voor gebruikersstatistieken - Privacycommissie - Aanpassingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10282
5-10284 Martine Taelman (Open Vld) eerste minister  
  National Security Agency - Belgacom - Swift - Afluisterpraktijken - Hacking - Overzicht - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
5-10285 Guido De Padt (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Schijnzelfstandigen - Onderdanen van de Europese Unie - Aanvragen - Schrappingen
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10286 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitwijzing van niet EU-burgers wegens een onredelijke kost voor de sociale zekerheid - Dienst Vreemdelingenzaken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10287 Martine Taelman (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 6/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10288
5-10288 Martine Taelman (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Virtuele geldeenheden - Bitcoins - Wetgeving - Definitie van elektronisch geld - Duitsland - Securities and Exchange Commission
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10287
5-10289 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10290
5-10290 Guido De Padt (Open Vld) minister van Werk  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 4/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10289
5-10291 Guido De Padt (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinbegeleiders - Beschermingsmaatregelen - Risicotreinen - Instroom - Uitstroom
  Verzending vraag 4/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10292 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10293 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Operatieve hulp - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4779
5-10294 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wapenwet - Ingeleverde wapens - Regularisering door politieagenten - Privťcollecties - Deontologie
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 17/3/2014
5-10295 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Budget financiŽle middelen
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
5-10296 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Moleculaire diagnostiek - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Herkwalificatie 11/2/2014
  Antwoord 21/3/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4780
5-10297 Louis Ide (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychiatrie - Uitgaven
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10298 Martine Taelman (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinkaarten - MOBIB-kaart - Online verlenging abonnementen - Vervaldatum - Verwittiging - Evaluatie
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 5/2/2014
5-10299 Martine Taelman (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Spoorwegnet - Desiro-treinstellen - Langeafstandsrelaties - Luchthaven - Afval
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10300 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Trajectcontrole - Gecontroleerde voertuigen - Overtredingen - Overzicht
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10301 Lies Jans (N-VA) minister van Justitie  
  Trajectcontrole - Processen-verbaal - Behandeling - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10302 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Controleambtenaren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit - Controles op zwaar vervoer - Regionalisering van een aantal verkeersregels
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10303 Guido De Padt (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Implementatie - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 6/12/2013
5-10304 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10305
5-10305 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten - Mobiele ANPR-camera's - Openstaande geldboetes - Databank
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10304
5-10306 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Hoge Raad voor de Justitie - Leden - Schorsing - Gevolgen
  Verzending vraag 5/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10307 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Verzorgingspersoneel werkzaam in de gevangenis - Laattijdige uitbetaling - Psychiatrische verpleegkundigen - Zorgpersoneel
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10308 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Kansspelcommissie - Gokspel - Kansspel - Sociaalnetwerksite - Vergunning - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10309 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Georgisch kopstuk van een gangsterbende - Verjaring - Vrijspraak - Procedurefouten
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10310 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10311
5-10311 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Buitenlandse verkeersboetes - Verplichte vertaling - Moedertaal van de overtreder
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10310
5-10312 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Topbestuurders - Belastingsaangifte - Invulling betaald door het overheidsbedrijf - Persoonlijke uitgaven
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10313 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het intimiderende gedrag van een politieagent ten opzichte van een journalist
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3900
5-10314 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de keuze tussen vrijwillig brandweerman en beroepsbrandweerman
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3920
5-10315 Patrick De Groote (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het CAD-ASTRID-systeem voor ambulances en brandweerwagens
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3930
5-10316 Marie Arena (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het vrijgeven van een subsidie voor de preventie van radicalisering in Vilvoorde
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3994
5-10317 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  een verklikkingsysteem voor naderende politiewagens, ambulances of brandweerwagens
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3998
5-10318 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de praktijken van bedrijven die beerputten ruimen
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3412
5-10319 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de ongebruikte beltegoeden
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3430
5-10320 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10321 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-10321 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  de acquisitiefraude waarvan ondernemingen het slachtoffer zijn
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10320
5-10322 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  een compensatie bij internet- en telecommunicatiestoringen
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3611
5-10323 Olga Zrihen (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3849
5-10324 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de joint venture tussen Corelio en Concentra
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3852
5-10325 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de gevolgen van het marien ruimtelijk plan
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4012
5-10326 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4044
5-10327 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4049
5-10328 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de verzekeringscontracten voor smartphones
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4050
5-10329 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nieuwe Europese tabaksrichtlijn - Amendementen - E-sigaretten
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10330 Bart Laeremans (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Aantal gedetineerden - Nationaliteit
  Verzending vraag 6/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10331 Bart Laeremans (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenissen - Wortel - Tilburg - Gedetineerden zonder wettig verblijfsbewijs
  Verzending vraag 6/11/2013
  Antwoord 29/11/2013
5-10332 Frank Boogaerts (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3303
5-10333 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de definitieve afwijzing van de Fyra door de NMBS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3654
5-10334 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de adviezen van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding voor een toegankelijker openbaar vervoer
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3670
5-10335 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het sluiten van de PostPunten in de treinstations
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3672
5-10336 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de informatie over de Fyra die de NMBS aan de Dienst veiligheid en interoperabiliteit der spoorwegen bezorgde
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3832
5-10337 FranÁois Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  een technisch incident op een werf van Infrabel
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3837
5-10338 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de NMBS-projecten betreffende graffiti
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3863
5-10339 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de slechte stiptheidscijfers van de NMBS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3873
5-10340 FranÁois Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de toekomst van de Thalys tussen Brussel en Oostende en de Thalys tussen Parijs en Luik via Namen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3875
5-10341 Cindy Franssen (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de toegankelijkheid van het station van Merelbeke voor minder mobiele reizigers
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3928
5-10342 Cindy Franssen (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  een spoorwegbrug in Merelbeke
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3929
5-10343 FranÁois Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het Thalys-akkoord inzake het uitbaten van treinen tussen Brussel en Amsterdam
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3942
5-10344 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de Fyra
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3949
5-10345 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het berekenen van vertragingen door de NMBS en door Test-Aankoop
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3958
5-10346 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de werken op de as Brugge-Gent
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3971
5-10347 FranÁois Bellot (MR) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS Logistics en de sterke vermindering van de activiteiten in het station van Monceau
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3982
5-10348 Cťcile Thibaut (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de cumulatie van bestuursmandaten van de nieuwe spoorbaas
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3984
5-10349 Fabienne Winckel (PS) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De Diabolo-toeslag
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3988
5-10350 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Belgacom en de gevonden afluistersoftware bij de dochteronderneming BICS
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4000
5-10351 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4003
5-10352 Rik Daems (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De Belgische Investeringsmaatschappij voor de ontwikkelingslanden en de belastingparadijzen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3421
5-10353 Johan Verstreken (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4142
5-10354 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld tegen personen met een handicap - Cijfergegevens - Klachten - Veroordelingen - Sepots - Afwezigheid van aangifte
  Verzending vraag 7/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Antwoord 10/3/2014
5-10355 Nele Lijnen (Open Vld) eerste minister  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10356 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10357 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10358
5-10358 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT
  Verzending vraag 8/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10355
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10356
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10357
5-10359 Huub Broers (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Taalgrensgemeenten - Gemeentesecretaris - Gemeenteontvanger - Politiecommissaris - Secretaris-Ontvanger van de commissie van openbare onderstand - Examen tweede taal
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10360 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10361
5-10361 Nele Lijnen (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10360
5-10362 Guido De Padt (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietsen - Fietstickets - Plooifietsen - Toelage - Aangepaste treinstellen
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10363 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Mediahuis - Oprichting - Fusie - Gevolgen - Controle - Sanctiemogelijkheden
  Verzending vraag 8/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10364 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten
  Verzending vraag 8/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10365 Willy Demeyer (PS) minister van Werk  
  Arbeidsongeschiktheid - geneeskundig getuigschrift - Controlearts - Bezoek - Afwezigheid van de werknemer - Maatregelen
  Verzending vraag 8/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10366 Veerle Stassijns (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Apotheek - Schriftelijke verklaring voor het verkrijgen van geneesmiddelen - Aantallen - Controles - Inbreuken
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10367 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10368 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Fedict - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10369 Bert Anciaux (sp.a) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10370 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10371 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10372 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374
5-10373 Bert Anciaux (sp.a) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374
5-10374 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10373
5-10375 Bert Anciaux (sp.a) eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 3/12/2013
5-10376 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10377 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10378 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Overheidsbedrijven - Belgacom - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10379 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10380 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10381 Bert Anciaux (sp.a) minister van Werk  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 21/3/2014
5-10382 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10383 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 15/4/2014
5-10384 Bert Anciaux (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fietskoeriers - Gebruik
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10385 Lies Jans (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen armoede - Automatische toekenning van rechten - Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10386 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen - Valse bommeldingen - Overzicht - Preventief onderzoek - Kosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 13/12/2013
5-10387 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Valse bommeldingen - Daders - Bestraffingen - Interventiekosten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10388 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Wet op de kansspelen - Uitvoeringbesluiten
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10389 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Wereldbank - Rapport "Doing business" - Ondernemingsklimaat - Daling - Maatregelen
  Verzending vraag 12/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10390 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Partnergeweld - Politie - Centra voor algemeen welzijnswerk - Samenwerking
  Verzending vraag 12/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10391 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medisch begeleide voortplanting - Fertiliteitscentra - Donaties - Buitenlandse donoren - Belgian Register for Assisted Procreation - Overzicht
  Verzending vraag 13/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10392 Elke Sleurs (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Uitgaven voor seksuele en reproductieve gezondheid - Sensoa - Aids - Hiv - Seksueel overdraagbare aandoeningen - Besparingen - Redenen - Stand van zaken
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10393 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Mazelen - Epidemie - Monitoring - Nationaal plan - Complicaties
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 28/2/2014
5-10394 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Antidepressiva - Gebruik - Maatregelen - Wetenschappelijk Platform Psychofarmaca - Budget
  Verzending vraag 13/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10395 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Belgische standpunten - Verdediging - Plan van aanpak
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10396 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - "Approach paper"
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10397 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Kiesgroep EDS10 - Einde overeenkomst - Nieuwe overeenkomst
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10398 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Wereldbank - Herziening van de "safeguards" - Herfinanciering International Development Association - Koppeling
  Verzending vraag 13/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10399 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 0109, Diabolo deel 1 - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10400 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 0119, Diabolo deel 2 - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10401 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 2097 Brussel Luxemburg - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10402 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Project 2073, Brussel Centraal - Stand van zaken
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10403 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Voorbijrijden van treinhaltes - Oorzaken - Gevolgen - Compensaties
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 27/3/2014
5-10404 Lieve Maes (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Mobib-abonnementen - Oude abonnementen voor B-Parking - Waarborg
  Verzending vraag 14/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
5-10405 Filip Dewinter (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  SyriŽ - Parlementsleden - Visumaanvraag - Weigering
  Verzending vraag 18/11/2013
  Intrekking vraag 21/11/2013
5-10406 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Nederland - In-vitrofertilisatie - Ivf-baby's - Gezondheidsrisico's - Onderzoek - Overzicht
  Verzending vraag 18/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10407 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10408 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones
  Verzending vraag 18/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10409 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Oost-Congo - Force Intervention Brigade - Blauwhelmen - Inzet - Impact
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 20/12/2013
5-10410 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10411
5-10411 Nele Lijnen (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 19/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10410
5-10412 Guido De Padt (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Gemeenten - FinanciŽle situatie - Inkohiering - Aanvullende belastingen - Roerende inkomsten - Intrestverlies - Voorschottensysteem
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10413 Guido De Padt (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10414
5-10414 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Motorvoertuigen - Verzekeringsplicht - Keuringsplicht - Actieplan - Stand van zaken
  Verzending vraag 18/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10413
5-10415 Sabine Vermeulen (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10416 Fatiha SaÔdi (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Tyfoon Haiyan - B-Fast - Europese snelle- interventiemacht - Stand van zaken
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 26/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4252
5-10417 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata
  Verzending vraag 19/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10418
5-10418 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Ambassades - Spionagenetwerken - Spionageapparatuur - Personneel - Persona non grata
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10417
5-10419 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Bouwsector - Hervormde Wet op de ContinuÔteit van de Ondernemingen - Gevolgen - Faillietverklaringen
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10420 Bart De Nijn (N-VA) minister van Werk  
  Allochtonen - Arbeidsmarkt - Blijvende discriminatie - Eurostat - Maatregelen - Controles
  Verzending vraag 19/11/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10421 Fatiha SaÔdi (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gesloten centra - Klachten van gedetineerden - Commissie en secretariaat belast met de behandeling van klachten - Werking - Aanbevelingen - Stand van zaken
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 20/12/2013
5-10422 Cindy Franssen (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenhervorming - Genderongelijkheid - Overlevingspensioen - Welvaartsaanpassing
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
5-10423 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy
  Verzending vraag 20/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10424 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische fouten - Chirurgische ingrepen - Gezondheidsschade - Overlijdens - Evolutie - Verbeteringen
  Verzending vraag 20/11/2013
  Rappel 30/1/2014
  Rappel 4/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10425 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Pensioenberekening - Aandeel van de gelijkgestelde periodes
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10426 Dirk Claes (CD&V) minister van Werk  
  Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Brugpensioen - Evolutie - Overzicht
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10427 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  "Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter
  Verzending vraag 20/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10428
5-10428 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  "Stealth"-sms - Localisatie van een gsm - Politie - Veiligheidsdiensten - Gebruik - Richtlijnen - Toestemming - Onderzoeksrechter
  Verzending vraag 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10427
5-10429 Veerle Stassijns (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Griep - Griepvaccins - Aantal verstrekkingen - Vervallen vaccins - Vaccinnet
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 5/2/2014
5-10430 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Beveiligingsfirma's - Vergunnen en toekennen van private bewakingsopdrachten - Reputatie - Vergunning - Gunningscriteria -
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10431 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Antwerpse Procureur-generaal - Voorstel van registratie van DNA-stalen van baby's - Juridisch kader
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-10432 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Belgische gevangenissen - Verdachte overlijdens en moorden - Overzicht - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 21/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10433 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedingswaren - Verpakkingen - Inkt - Lijmen - Mogelijke gevaren - Voorschriften
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10434 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kattenpopulatie - Aangroei - Maatregelen
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10435 Alain Courtois (MR) minister van Justitie  
  de kostprijs van telefoontaps en van het bijhouden van gesprekken over de mobiele netwerken
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4224
5-10436 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  de gebrekkige registratie van veroordelingen in het strafregister
  Verzending vraag 21/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4226
5-10437 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Textiel en papier -Illegale ophalingen - Bendes - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10438 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) minister van Justitie  
  De wenselijkheid om een zogenaamd derde geslacht toe te laten
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3923
5-10439 Cindy Franssen (CD&V) minister van Justitie  
  de alimentatie met betrekking tot pensioenrechten na scheiding
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3960
5-10440 Louis Ide (N-VA) minister van Justitie  
  een aantal dossiers inzake reclame voor plastische chirurgie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4041
5-10441 Marie Arena (PS) minister van Justitie  
  het rapport van het Internationaal Observatorium voor het Gevangeniswezen over de Belgische gevangenissen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 17/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4051
5-10442 Dominique Tilmans (MR) minister van Justitie  
  de zorgverstrekkers in de gevangenissen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4072
5-10443 Freya Piryns (Groen) minister van Justitie  
  het niet uitbetalen van de voogden voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4079
5-10444 Johan Verstreken (CD&V) minister van Justitie  
  de wet op de kansspelen
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4213
5-10445 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Defensie - Dienstwagens - Aankoop - Ruimte - Klachten
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10446 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtelijke dossiers - Diensten van telecombedrijven - Aftappen van telefoons - Opzoekingswerkzaamheden - Kostprijs
  Verzending vraag 22/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10447 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Werkgroep Roma - Werking - Samenstelling - Activiteiten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10448
5-10448 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkgroep Roma - Werking - Samenstelling - Activiteiten - Evaluatie
  Verzending vraag 22/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10447
5-10449 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Gift of toezegging van de Belgische Staat - Trebel-gebouw - Stand van zaken
  Verzending vraag 25/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10450 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De wapenhandel in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3847
5-10451 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De wapenleveringen aan de rebellen in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3854
5-10452 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Nederlands-Vlaamse economische missie naar Texas
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3893
5-10453 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de verkiezingen in Guinee
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3896
5-10454 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de wapenwedloop aan de Kaspische zee
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3904
5-10455 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de problematiek van achterstallige huur en geleden schade bij buitenlandse diplomaten
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3917
5-10456 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het gebruik van chemische wapens in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3921
5-10457 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Belgische en internationale strategie ten aanzien van het Syrische conflict
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3922
5-10458 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de parlementsverkiezingen in Rwanda
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3931
5-10459 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Syrische vluchtelingencrisis
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3952
5-10460 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  SyriŽ en het geweld tegen de Koerden
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3953
5-10461 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de naturalisatie van Congolese parlementsleden
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3967
5-10462 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de mogelijke hacking van de computers bij Buitenlandse Zaken
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3972
5-10463 Johan Verstreken (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 16/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3996
5-10464 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de perswet in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4016
5-10465 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het wetsvoorstel inzake openbare manifestaties in Burundi
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4017
5-10466 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de cyberaanval van 2011
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4018
5-10467 Bart Laeremans (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de moord op een Vlaamse zakenman in Mexico
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4055
5-10468 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het protectionisme in de Europese Unie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4090
5-10469 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Alcatel-Lucent en het protectionisme van de Franse regering
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4091
5-10470 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10471
5-10471 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de aankondiging van een Marshall-plan voor het Oosten van de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 5/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10470
5-10472 Dalila Douifi (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de vernietiging van chemische wapens en het verbeteren van de humanitaire hulp in SyriŽ
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4130
5-10473 Jan Roegiers (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4131
5-10474 Patrick De Groote (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de nucleaire ontwapening
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4160
5-10475 Marie Arena (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de opschorting van de levering van bouwmateriaal aan de Gazastrook
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4166
5-10476 Marie Arena (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de beslissing van Rusland om de kwestie van de douanerechten aanhangig te maken bij de Wereldhandelsorganisatie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4167
5-10477 Martine Taelman (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Overslaan van stations - Overzicht
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10478 Fabienne Winckel (PS) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale administratie - Werving van studenten - Vermindering - Impact
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10479 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 14/5/2014
5-10480 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  SyriŽ - Syrische vluchtelingen - Polio - Vaccinatie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 7/1/2014
5-10481 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Antwoord 10/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10482
5-10482 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  DNA-databanken - Aantal DNA-profielen - Evolutie
  Verzending vraag 26/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10481
5-10483 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 10/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10484
5-10484 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de private bewaking tegen piraterij
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10483
5-10485 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het toenemende aantal inbraken
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3898
5-10486 Bert Anciaux (sp.a) minister van Justitie  
  de toenemende criminalisering van de politieke actie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 12/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4004
5-10487 Cťcile Thibaut (Ecolo) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  de hervorming van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4005
5-10488 Karl Vanlouwe (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de staking van het veiligheidskorps in het Brusselse Justitiepaleis en het conflict met de lokale politie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Herkwalificatie 5/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4126
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4858
5-10489 Dirk Claes (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de inwerkingtreding van het verlof voorafgaand aan het pensioen bij brandweerlieden
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4133
5-10490 Willy Demeyer (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het Pay police-systeem
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4143
5-10491 Cťcile Thibaut (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het correctiemechanisme dat werd ingesteld in het kader van de overdracht van federale gebouwen aan de lokale politie
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4105
5-10492 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het proefproject van gebruik van synthetisch DNA van de politiezone Dendermonde
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 16/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4104
5-10493 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Commissie van Advies voor Vreemdelingen - Werklast
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 11/12/2013
5-10494 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Rock Werchter - Hoge politieofficieren - Vrijkaarten - Deontologie
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 17/4/2014
5-10495 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 27/11/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10496 Bert Anciaux (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Autosnelweg - Files - Parkings - Bypass - Bestraffing - Wettelijke bepalingen - Initiatieven
  Verzending vraag 28/11/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10497 Veerle Stassijns (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselverpakkingen - Inkt en lijmen - Schadelijke bestanddelen - Volksgezondheid - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag 28/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10498 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Smartphones - Artsen - Gevaren op infecties - Maatregelen
  Verzending vraag 29/11/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10499 Guido De Padt (Open Vld) minister van Justitie  
  Verzenden van documenten - Papieren of digitale vorm - Initiatieven - Resultaten - Verkeersreglementen
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10500 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis
  Verzending vraag 29/11/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10501 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10502 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Reisgeschillen - Werking - Subsidies
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10503 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Strijd tegen de georganiseerde misdaad - Nationaal veiligheidsplan - Justitieel luik - Cijfergegevens
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10504 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Federaal aanspreekpunt voor kinderontvoeringen - Werking - Resultaten - Geografische spreiding
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 29/1/2014
5-10505 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Europese aanhoudingsbevelen - Overzicht - Eurojust
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10506 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Verzoeken om bijstand aan BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10507 Inge Faes (N-VA) minister van Justitie  
  Eurojust - Steunverzoeken van BelgiŽ - Werking - Overzicht
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10508 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10509
5-10509 Inge Faes (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  BOB-campagne 2013-2014 - Geografische spreiding van de controles - Discrepanties - Maatregelen
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10508
5-10510 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Geschillencommissie Reizen vzw - Werking - Steun van de Federale Overheidsdienst Economie - Financiering
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10511 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Openbare en private ziekenhuizen - Financiering - Negatieve exploitatierekeningen en begrotingen - Budget van financiŽle middelen - Personeelskosten - Gemeenten - Woonplaats patiŽnten
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10512 Guido De Padt (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving
  Verzending vraag 3/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10513 Bart De Nijn (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Illegale afvalophalingen - Bestrijding - Taskforce - Containerparken
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 13/2/2014
5-10514 Bart De Nijn (N-VA) minister van Justitie  
  Ambtenarij - Gesjoemel op het werk - Bestraffingen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10515 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambtenarij - Gesjoemel op de arbeidsvloer - Aanpak - Frequentie
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
  Doorverwijzing vraag 14/1/2014
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-10866
5-10516 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronische pijn - Multidisciplinaire pijncentra - Erkenning - Geografische spreiding
  Verzending vraag 4/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 21/3/2014
5-10517 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10518
5-10518 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 13/12/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10517
5-10519 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Meldingen - Aantallen - CERT - Smartphones
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 3/1/2014
5-10520 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Palmolie - Advies Hoge Gezondheidsraad - Handelsrelaties
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
5-10521 Nele Lijnen (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
5-10525 Nele Lijnen (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  de strijd tegen sociale fraude op Europees vlak
  Verzending vraag 4/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3484Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :
5-10527 Nele Lijnen (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  de cyberveiligheid van het bankwezen
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 19/12/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4255
5-10528 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Automatisering van rechten - Denkoefening - Ontwerpnota - Timing
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10529 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telecommunicatie - Automatisering van rechten - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Aanvragen van sociaal tarief - Stand van zaken
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
5-10530 Lies Jans (N-VA) minister van Werk  
  Automatisering van rechten - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Elektronische uitkeringsaanvraag - Onderzoek
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10531 Lies Jans (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Bob-campagne - Nachtelijke alcoholcontroles - Aantallen - Spreiding - FinanciŽle opbrengst
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
5-10532 Lies Jans (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Automatisering van rechten - Energiesector - Sociaal tarief voor gas en elektriciteit - Overleg met Directie-generaal Personen met een handicap - Timing - Resultaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10533 Christine Defraigne (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddel dat in Belgie niet beschikbaar is - Aflevering - Verklaring van de arts - Apothekers - Weigering om te importeren - Procedure
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10534 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Buitenland - Pensioenbreuk door werk in het buitenland
  Verzending vraag 5/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Rappel 14/3/2014
  Antwoord 18/3/2014
5-10535 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10536
5-10536 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring
  Verzending vraag 5/12/2013
  Rappel 13/2/2014
  Antwoord 25/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10535
5-10537 Paul Magnette (PS) minister van Justitie  
  Strijd tegen omkoping bij internationale transacties - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling(OESO) - OESO-verslag - Wettelijke bepalingen
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 12/3/2014
5-10538 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nummerplaten - Diefstal - Verlies - Procedure - Duplicaatcode - Antidiefstalnummerplaten
  Verzending vraag 5/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
5-10539 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve sedatie - Medicatie - Beschikbaarheid - Overschotten - Apothekers - Palliatieve kits en teams
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 30/1/2014
5-10540 Elke Sleurs (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bejaarden - Ondervoeding - Verwaarlozing - Bejaardentehuizen - Algemene gezondheidstoestand - Controles - Klachten
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 31/3/2014
5-10541 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10542
5-10542 Nele Lijnen (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 21/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10541
5-10543 Paul Magnette (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Personeel van Defensie - Gedetailleerde opgave - Regeerakkoord
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 9/1/2014
5-10544 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10545
5-10545 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Activiteitenverslag Vast Comitť I - Staatsveiligheid - Opvolgen veroordeelden voor terrorisme - Radicalisering in gevangenissen
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10544
5-10546 Martine Taelman (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten
  Verzending vraag 6/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10547
5-10547 Martine Taelman (Open Vld) minister van Justitie  
  Inlichtingendiensten - Staatsveiligheid - Inbreken op internetfora - Opvolgen van internetfora - Wettelijke instrumenten
  Verzending vraag 11/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10546
5-10548 Guido De Padt (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dringende geneeskundige hulpverlening - Niet-dringend ziekenvervoer - Ambulancediensten - Stand van zaken - FinanciŽle situatie
  Verzending vraag 6/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10549 Bart De Nijn (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Metaaldiefstallen - Koperdiefstallen - Verkoop van oude metalen - Europese norm
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10550 Sabine Vermeulen (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Duivensport - Doping - Controle - Erkenning van een laboratorium
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10551 Karl Vanlouwe (N-VA) minister van Justitie  
  Bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders - Kostprijs - Delegaties van categorie A en B
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10552 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Paspoorten - Afgifte - Schuilnaam - Stand van zaken
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 4/2/2014
5-10553 Bert Anciaux (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Incidenten - Onwetendheid - Registratie - Communicatie - Beleidslijnen
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10554 Bert Anciaux (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Kinderen - Tanden - Anomalie - Fenomeen van de zogenaamde "kaasmolaren" - Onderzoek
  Verzending vraag 9/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10555 Fabienne Winckel (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 14/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4215
5-10556 Guido De Padt (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Overdreven snelheid - Snelheidscontroles - Flitspalen - Flitscontroles - Vermelding - Slachtoffers - Verbod op de mededelingen
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
5-10557 Guido De Padt (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012
  Verzending vraag 9/12/2013
  Antwoord 10/1/2014
5-10558 Sabine Vermeulen (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Klimaatbeleid - Klimaatfinanciering - Belgische bijdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10559 Fabienne Winckel (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene beleidsnota - Maatregelen inzake preventie en bescherming van handelaars - GeÔntegreerd overlegplatform voor de veiligheid van de zelfstandigen - Werking - Stand van zaken
  Verzending vraag 10/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
5-10560 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Gespecialiseerde hondenteams - Dienst Hondensteun - Tussenkomsten - Budget
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10561 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Directie van criminaliteit tegen goederen-autocriminaliteit - Tussenkomsten - Cijfergegevens - Kosten - Personeel
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10562 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Dienst luchtsteun van de politie - Werking - Personeel - Budget - Cijfergegevens
  Verzending vraag 10/12/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10563 Inge Faes (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Scheepvaartpolitie - Thermische camera's - Restlichtversterkers - Tussenkomsten - Cijfergegevens